Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG221 Mesleki İngilizce I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere moleküler biyoloji ve genetik alanındaki akademik metinleri anlama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hilal AY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/contents - https://www.scientificamerican.com/ - https://www.newscientist.com/ - http://learnenglish.britishcouncil.org/en

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mesleki konularda kelime haznesini artırma, çeviri alıştırmaları, pratik konuşmalar, bilinen bir konunun yabancı dilde ve sözlü anlatımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoloji terminolojisi
2 Hücre biyolojisi terminolojisi
3 Mikrobiyoloji terminolojisi
4 Kimya terminolojisi
5 Biyokimya terminolojisi
6 Moleküler biyoloji terminolojisi
7 Genetik terminolojisi
8 Biyoinformatik terminolojisi
9 Ara sınav
10 Genomik terminolojisi
11 Proteomik terminolojisi
12 Makale yazma
13 Makale yazma
14 Makale yazma
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238957 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki akademik metinleri anlar.
2 1238958 İngilizce bilimsel sunum yapabilir.
3 1238959 Bilimsel kongrelerde moleküler biyoloji ve genetik alanındaki sunumları anlayabilir.
4 1238960 Alanında iş ve burs başvurusu için İngilizce e-posta yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma