Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG225 Bilgisayar Programlama I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

R programlama dili ile programlama becerilerinin geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Emre DÜNDER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Jones, O., Maillardet, R., & Robinson, A. (2014). Introduction to scientific programming and simulation using R. CRC Press. -Braun, W. J., & Murdoch, D. J. (2016). A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R programlama dili ile değişken tanımlama, aritmetik işlemler, mantıksal operatörler, koşul ve döngü işlemleri.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R programlama diline giriş 1.Hafta.DOCX
2 R programlama dili ile değişken tanımlama 2.Hafta.DOCX
3 R programlama dili ile aritmetik operatörler 3.Hafta.DOCX
4 R programlama dili ile ilişkisel ve mantıksal ifadeler 4.Hafta.DOCX
5 R programlama dili ile vektör ve matris işlemleri 5.Hafta.DOCX
6 R programlama dili ile fonksiyon işlemleri 6.Hafta.DOCX
7 R programlama dili ile fonksiyon işlemleri 7.Hafta.DOCX
8 Ara sınav 8.Hafta.DOCX
9 R programlama dili ile koşul ifadeleri 9.Hafta.DOCX
10 R programlama dili ile koşul ifadeleri 10.Hafta.DOCX
11 R programlama dili ile döngüsel ifadeler 11.Hafta.DOCX
12 R programlama dili ile döngüsel ifadeler 12.Hafta.DOCX
13 R programlama dili ile sayı üretme ve örneklem çekme işlemleri 13.Hafta.DOCX
14 R programlama dili ile istatistiksel uygulamalar 14.Hafta.DOCX

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297135 R programlama dili tanıtılır.
2 1297136 R programlama dili ile temel değişken oluşturma işlemleri anlatılır.
3 1297137 R programlama dili ile vektör ve matris işlemleri anlatılır.
4 1297138 R programlama dili ile mantıksal operatörler tanıtılır.
5 1297139 R programlama dili ile döngü işlemleri anlatılır.
6 1297140 R programlama dili ile koşul ifadeleri anlatılır.
7 1297141 R programlama dili ile istatistik uygulamaları anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma