Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG152 Genel Biyoloji Lab. II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Teorik olarak anlatılan konular hakkında deneysel ve gözlemsel bilgi sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratuvar Föyü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
16 Alan Gezisi 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar güvenliği ve esasları, laboratuvar kuralları. Mikroskop ve kısımlarının tanıtılması. Laboratuvar malzemelerinin tanıtılması
2 Epitel doku
3 Bağ doku
4 Kas doku
5 Kıkırdak doku
6 Kemik doku
7 Kan doku
8 Sinir doku
9 Vize
10 Besin maddelerinde organik madde tayini
11 Canlı dokuda enzim faaliyetinin gözlenmesi
12 Enzim faaliyetine sıcaklığın etkisi
13 Enzim faaliyetine pH'ın etkisi
14 Kurbağada reflekslerin incelenmesi
15 Farklı canlı grupların tanıtımı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111934 Laboratuvarda çalışma konusunda deneyim kazanır.
2 1111935 Laboratuvar kuralları ve güvenlik esasları konusunda bilgi sahibidir.
3 1111936 Deneysel bir süreç ile ilgili rapor oluşturabilir.
4 1111937 Hayvansal doku tiplerini öğrenir.
5 1111938 Besin ve içerikleri konusunda bilgi sahibidir.
6 1111939 Emzim faaliyetleri konusunda bilgi sahibidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma