Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG152 Genel Biyoloji Lab. II 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Teorik olarak anlatılan konular hakkında deneysel ve gözlemsel bilgi sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kubilay Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratuvar Föyü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
7 Laboratuvar 1 25 1
17 Alan Çalışması 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
16 Alan Gezisi 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar güvenliği ve esasları, laboratuvar kuralları. Mikroskop ve kısımlarının tanıtılması. Laboratuvar malzemelerinin tanıtılması genel biyoloji lab 3.hafta.pptx
lab genel kuralları ve mikroskobun.docx
2 bakteriler ve arkeler bakteriler ve sınıflandırılması.pptx
3 prokaryotic organismalaron tanımlanması genel biyoloji lab 4 haftaprokaryotik canlılar.pptx
4 protistalar ve mikroskobik görüntülemenmesi 7.HAFTA tek hücreli ökaryotlar.pptx
5 mantarlar ve onların mikroskobik tanımlanması genel biy lab 6.hafta.pptx
6 bitkilerin tanımlası ve sistematiği MBG BOYAMA YÖNTEMLERİ DERS 2.docx
ekim yöntemleri 3.hafta.docx
7 bitkisel dokuların tanımlanması genel biyoloji lab 7.hafta.pptx
8 bitki fizyolosinin anlaşılması 1.hafta embriyonik evreler.pptx
9 Vize
10 hayvansal sistematigin öğrenilmesi
11 hayvansal dokuların tanımlanması
12 hayvansal fizyolojinin ögrenilmesi
13 populasyon genetiğinin öğretilmesi
14 evrimsel süreçlerin canlılık ile olan ilişkisinin anlaşılması
15 kök hücre ve deneysel hayvan labaratuvarı ziyareti
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346594 prokaryotik organizmaları tanır ve ökaryatik organizmalar ile farkını açıklar
2 1346595 protista grubunu bilir ve endosimbiyozu tanımlar
3 1346596 bitkileri sınıflandırır ve onemini bilir
4 1346597 hayvansal çeşitliliği bilir ve hayvansal dokuları tanımlar
5 1346598 populasyon genetiğini bilir ve iligili sorularu çözer
6 1346599 Evrimsel süreçleri bilir ve canlı çeşitlililiği ile ilişkisini anlatır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 5 5 5 4 4
2 2 3 2 2 5 2 1 2
3 3 3 2 2 3 3 2 4
4 4 2 3 3 3 2 3 4
5 4 2 3 4 3 3 3 4
6 3 2 4 3 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek