Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG202 Temel Genetik 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Öğrencilere kalıtımın biyolojik esasları, Mendel genetiği ve uzantıları, kromozom haritalama ve populasyon genetiği konularında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hilal AY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Genetik alanındaki güncel gelişmeler takip edilecek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Genetik Kavramlar, William S. Klug , Michael R. Cummings, Palme Yayınevi, 2012 -Genetik, Hugh Fletcher, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015. -Temel genetik, Turgut Ulutin (editör), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalıtımın biyolojik esasları ve hücre bölünmesi, Mendel genetiği (monohibrit, dihibrit ve trihibrit kalıtım), genetikte olasılık, Mendel genetiğinin uzantıları, ekivalent ve letal genler, çok alelli genler, ökaryotlarda kromozom haritalama, canlılarda eşey tayini ve eşey ile ilgili kalıtım, kromozom mutasyonları, çekirdek dışı kalıtım, kantitatif kalıtım, populasyon genetiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
11 Soru-Yanıt 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiğe Giriş
2 Kalıtımın Biyolojik Esasları ve Hücre Bölünmesi (Mitoz ve Mayoz)
3 Mendel Genetiği (Monohibrit Kalıtım, 3:1 orantısı)
4 Mendel Genetiği (Dihibrit ve Trihibrit Kalıtım), Genetikte Olasılık
5 Mendel Gentiğinin Uzantıları (3:1 orantısından sapmalar; Ekivalent ve Letal genler)
6 Mendel Genetiğinin Uzantıları (Dihibrit kalıtımdaki 9:3:3:1 orantısından sapmalar)
7 Çok Alelli Genler
8 Ökaryotlarda Kromozom Haritalaması
9 Ara Sınav
10 Canlılarda Eşey Tayini ve Eşey ile İlgili Kalıtım
11 Kromozom Mutasyonları
12 Çekirdek Dışı Kalıtım
13 Kantitatif Kalıtım
14 Populasyon Genetiği
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234890 Kalıtımın biyolojik esaslarını tanımlayabilir.
2 1234891 Mitoz ve mayoz bölünmeyi ayrıntılı olarak anlatabilir ve karşılaştırabilir.
3 1234892 Mendel'in kalıtımın esaslarını ortaya çıkarmak için geliştirdiği deneysel yaklaşımı açıklayabilir.
4 1234893 Monohibrit, dihibrit ve trihibrit çaprazlamaları teorik olarak yapabilir.
5 1234894 Kodominant ve letal genlerin fenotipe etkilerini tartışabilir.
6 1234895 Ökaryotik organizmalarda bağlantı haritalarının oluşturulmasını açıklayabilir.
7 1234896 Çeşitli organizmalarda cinsiyet farklılaşmasının mekanizmasını açıklayabilir.
8 1234897 Kromozom sayısında ve düzenlenişinde meydana gelen mutasyonları tanımlayabilir.
9 1234898 Çekirdek dışı kalıtım prensiplerini açıklayabilir.
10 1234899 Bir populasyondaki alel ve genotip frekanslarını Hardy-Weinberg yasasını kullanarak hesaplayabilir.
11 1234900 Önerilen kalıtım modelini istatistiksel olarak test edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3 3 2 2
2 5 5 4 3 3 3 2 2
3 5 5 4 3 3 3 2 2
4 5 5 4 3 3 3 2 2
5 5 5 4 3 3 3 2 2
6 5 5 4 3 3 3 2 2
7 5 5 4 3 3 3 2 2
8 5 5 5 3 3 3 2 2
9 5 5 4 3 3 3 2 2
10 5 5 4 3 3 3 2 2
11 5 5 4 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek