Program Tanımları

Kuruluş

2010 Eğitim-Öğretim Yılı 03.05.2010

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık programı Önlisans diploma derecesi almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS de başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bu program günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amacıyla kurulmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türkiyenin her yerinde Banka ve Sigorta şirketleri, Acenta, Eksper, Çağrı Merkezleri gibi alanlarda görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Önlisans derecesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş sınavından başarılı olarak örgün ve açıköğretim Lisans programlarında eğitimlerine devam edebilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE, GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
1. Aktüerya
2. Aktüerya Bilimleri
3. Aktüerya ve Risk Yönetimi
4. Bankacılık
5. Bankacılık ve Finans
6. Bankacılık ve Sigortacılık
7. Ekonometri
8. Ekonomi
9. Ekonomi ve Finans
10. İktisat
11. İşletme
12. İşletme Enformatiği
13. İşletme Yönetimi
14. İşletme-Ekonomi
15. Lojistik Yönetimi
16. Sermaye Piyasası
17. Sigortacılık
18. Sigorta ve Risk Yönetimi
19. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
20. Uluslararası Finans
21. Uluslararası Finans ve Bankacılık
22. Uluslararası İşletmecilik
23. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
24. Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
25. Uluslararası Ticaret
26. Uluslararası Ticaret ve Finans
27. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
28. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/DGS/tablo2-26042019.pdf)

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları:

FARK DERSLERİ ALMADAN, GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
1. İktisat
2. İşletme
3. Kamu Yönetimi
4. Maliye
5. Uluslararası İlişkiler
6. Konaklama İşletmeciliği
7. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

FARK DERSLERİ ALARAK, GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz. Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50 olması gerekir.

Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir..

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkan V. Öğr.Gör.Abdulkadir ERYILMAZ (e-posta: abdulkadir.eryilmaz@omu.edu.tr)
Bölüm Sekreteri Ahmet CENGİZ (e-posta: ahmet.cengiz@omu.edu.tr)
Adres: Orta Mahalle, Mezbahane Caddesi Çarşamba/SAMSUN
Telefon Numaraları : 0 362 834 01 79- 0 362 834 27 99(Fax)

Bölüm Olanakları

Mevcut Fiziksel İmkanlar Adet Özellik
Derslikler 12 Dersliklerimiz 60 öğrenci kapasiteli
Bilgisayar Laboratuvarı 3 40 Adet Bilgisayar
Yazıcı 4
İnternet Erişimi
Anfi 2 200 Kişilik
Kütüphane 1 40 Kişilik
Okuma Salonu 1 40 Kişilik
Bürolar 22 12 Akademik, 10 İdari
Öğrenci Temsilcisi Odası 1 Öğrenci temsilcileri ve öğrencilerin hizmetinde
Sportif ve Kültürel Faaliyetler Futbol, Voleybol, Basketbol,Masa Tenisi,Satranç,Tiyatro,Halkoyunları
Kantin 1 100 öğrenci kapasiteli
Projeksiyon Cihazı 5
Fotokopi Makinesi 2
Baskı Makinası 1
Ses Sistemi 2
Bilgisayar 82
Laser Yazıcı 10


Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73509 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 73511 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 73510 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 73503 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 73507 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 73504 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 73505 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 73508 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 73506 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BAN101 Genel Muhasebe I Zorunlu 2 2 0 3 3
BAN103 Genel İşletme Zorunlu 2 0 0 2 2
BAN105 Genel Ekonomi Zorunlu 2 1 0 3 4
BAN107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 3
BAN123 Genel Bankacılık Zorunlu 3 1 0 4 4
BAN125 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 1 0 3 4
BAN127 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 2
BANSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 8


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BAN102 Genel Muhasebe II Zorunlu 2 2 0 3 3
BAN108 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 1 1 0 2 2
BAN124 Ticaret ve Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 3
BAN126 Sigortacılık Branşları ve Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 4
BAN128 Finansal Yönetim Zorunlu 2 1 0 3 3
BAN130 Finansal Piyasalar ve Yatırım Araçları Zorunlu 3 0 0 3 3
BAN132 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2 4
BANSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 8


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BAN203 Bankacılık ve Sigorta Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
BAN225 Banka-Sigorta İşlemleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
BAN227 Pazarlama ve Satış Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 3
BAN229 BES ve Hayat Sigortaları Zorunlu 2 0 0 2 3
BAN231 Mali Tablolar ve Kredi Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
BANSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BAN228 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
BANSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 24
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAN111 Ofis Programları I 1 1 0 2 0
BAN115 İletişim 2 0 0 2 4
BAN117 Davranış Bilimleri 2 0 0 2 4
BAN119 E-Ticaret 1 1 0 2 4
BAN129 Ofis Programları 1 2 0 2 4
BAN131 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAN110 İstatistik 2 0 0 2 4
BAN114 İletişim ve İkna 2 0 0 2 4
BAN116 Meslek Etiği 2 0 0 2 4
BAN120 Telefonda İletişim ve Tele Satış 1 1 0 2 4
BAN134 İleri Düzey Ofis Programları 1 2 0 2 4
BAN136 Temel Kredi İşlemleri 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAN215 Sözel İletişim ve Hitabet 1 1 0 2 4
BAN221 Şirketler Muhasebesi 2 0 0 2 4
BAN223 Risk ve Hasar Yönetimi 2 1 0 3 4
BAN233 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2 4
BAN235 Türkiye Ekonomisi 2 0 0 2 4
BAN237 Bireysel ve Kurumsal Bankacılık 2 0 0 2 4
BAN239 Portföy Yönetimi 2 0 0 2 4
BAN241 Sermaye Piyasası ve Borsalar 1 1 0 2 4
BAN243 Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 0 0 2 4
BAN245 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 4
BAN247 Klavye Kullanımı 1 2 0 3 4
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BAN206 Bankacılıkta Kredilenme ve Kredi Analizi 3 0 0 3 0
BAN218 Mesleki Yazılımlar 1 1 0 2 4
BAN222 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 4
BAN226 Ön Büro İşlemleri 1 1 0 2 4
BAN230 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8 10
BAN232 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8 14
BAN234 Uluslararası Bankacılık 3 0 0 3 4
BAN236 Vadeli Piyasa İşlemleri 2 0 0 2 4
BAN238 Bankacılık ve Fon Yönetimi 2 0 0 2 4
BAN240 Banka ve Sigorta İşlemleri Muhasebesi 2 1 0 3 4
BAN242 Para ve Banka 1 1 0 2 4
BAN244 Poliçe Üretim ve Sunum Teknikleri 2 1 0 3 4
BAN246 Temel Eksperlik Bilgileri 2 0 0 2 4
BAN248 Kıymetli Evrak ve İcra-İflas Hukuku 3 0 0 3 4
BAN250 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 4
BAN252 Acente Yönetimi 2 0 0 2 4
BAN254 Mesleki Yazışmalar ve Hızlı Yazım Teknikleri 1 2 0 2 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2