Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK317 Küresel Enerji Politikaları 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Enerjinin sosyal bir ihtiyaç, üretim girdisi ve ticari değer olarak yerinin belirlenmesi, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin enerji faaliyetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve enerji yatırımlarına ilişkin hukuki çerçevenin çizilmesi ile enerji politikalarının yorumlanması üzerine beceri kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Necdet Pamir, Enerjinin İktidarı, Hayy Kitap, İstanbul,2017. -Ege, Y.: “AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye’nin Uyumu”, in AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye, Europa Bridges of Knowledge Programme, Ankara, 2004., p. 3-43. -Ergun, E: Avrupa Birliği Enerji Hukuku, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2007. -Iktisadi Kalkınma Vakfi (IKV), Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası, http://www.ikv.org.tr/pdfs/5b42999e.pdf -Kulp, Y.: Oil and Gas Rights, Little Brown and Company, Boston, 1954. -Lowenfeld, A.: International Economic Law, Oxford University Press, Oxford, 2008. -Pamir, N: Avrupa Birliği’nin Enerji Sorunsalı ve Türkiye, http://www.asam.org.tr/temp/temp12.pdf -Troschke, M: “Avrasya Kıtasının Enerji Kaynakları ve Türkiye ile Avrupa’nın Enerjilerinin Sürdürülebilir Bir Şekilde Tedarik Edilmesi Açısından Bu kaynakların Önemi”, içinde Avrupa ve Orta Asya Arasındaki Enerji Köprüsü Türkiye, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Ankara, 2007, s. 79-83. -Tugrul, B: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Enerji Açılımları, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, http://www.emo.org.tr/ekler/905aedab9bf2477_ek.pdf -Uzun E.: “Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci”, Sosyal Bilimler Dergisi , V. 2003-2004, s. 3-22.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerjinin tanımlanması, geleneksel enerji kaynakları ve yeni enerji kaynaklarının incelenmesi, Enerjinin özellikleri ve bunlarının hukuki etkileri, enerjinin sosyal ve ekonomik hayattaki yerinin incelenmesi, enerji yatırımlarının incelenmesi, enerji yatırım ve uyuşmazlıklarının tarihçesi, Enerji alanının aktörleri: Devletler, uluslar arası kuruluşlar, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları, Enerji krizleri ve enerji politikalarının oluşmasıOPEC ve Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik İlkesi,başlıca boru hatları, Enerji üzerine uluslar arası anlaşmalar, ulusal politikalar, AB enerji politikası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
29 Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerjinin tanımlanması, geleneksel enerji kaynakları ve yeni enerji kaynaklarının incelenmesi
2 Enerji talebini artıran unsurların incelenmesi
3 Enerjinin tarihsel gelişimi
4 Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik
5 Enerji verimliliği
6 Enerji ve iklim değişikliği
7 Dünyada ve Türkiye'de nükleer enerji
8 Sürdürülebilir ulaşım ve enerji
9 Arasınav
10 Enerji Politikaları: AB
11 Küresel enerji politikaları: Dünyadan bazı örnekler
12 Enerji güvenliği
13 Küresel enerji politikaları: Türkiye
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1552979 Öğrenci, enerji strateji ve politikalarını değerlendirme becerisi geliştirir. Öğrenci, enerjinin sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerini yorumlama becerisi geliştirir. Geleceğin enerji politika ve stratejilerine ilişkin öngörü sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77889 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 77890 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 77891 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 77892 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 77893 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 77894 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 77895 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 77896 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 77897 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 77898 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 77899 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 77900 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 77901 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 77902 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 77903 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
16 77904 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek