Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK317 Küresel Enerji Politikaları 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Enerjinin sosyal bir ihtiyaç, üretim girdisi ve ticari değer olarak yerinin belirlenmesi, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin enerji faaliyetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve enerji yatırımlarına ilişkin hukuki çerçevenin çizilmesi ile enerji politikalarının yorumlanması üzerine beceri kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Altunışık, M: “Avrupa Birliği’nde Petrol ve Doğalgaz Piyasalarına Yönelik Politikalar ve Türkiye Uygulamaları”, içinde AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye, Europa Bridges of Knowledge Programme, Ankara, 2004, p. 143-168. -Ege, Y.: “AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye’nin Uyumu”, in AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye, Europa Bridges of Knowledge Programme, Ankara, 2004., p. 3-43. -Ergun, E: Avrupa Birliği Enerji Hukuku, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2007. -Iktisadi Kalkınma Vakfi (IKV), Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası, http://www.ikv.org.tr/pdfs/5b42999e.pdf -Kulp, Y.: Oil and Gas Rights, Little Brown and Company, Boston, 1954. -Lowenfeld, A.: International Economic Law, Oxford University Press, Oxford, 2008. -Pamir, N: Avrupa Birliği’nin Enerji Sorunsalı ve Türkiye, http://www.asam.org.tr/temp/temp12.pdf -Troschke, M: “Avrasya Kıtasının Enerji Kaynakları ve Türkiye ile Avrupa’nın Enerjilerinin Sürdürülebilir Bir Şekilde Tedarik Edilmesi Açısından Bu kaynakların Önemi”, içinde Avrupa ve Orta Asya Arasındaki Enerji Köprüsü Türkiye, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Ankara, 2007, s. 79-83. -Tugrul, B: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Enerji Açılımları, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, http://www.emo.org.tr/ekler/905aedab9bf2477_ek.pdf -Uzun E.: “Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci”, Sosyal Bilimler Dergisi , V. 2003-2004, s. 3-22.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerjinin tanımlanması, geleneksel enerji kaynakları ve yeni enerji kaynaklarının incelenmesi, Enerjinin özellikleri ve bunlarının hukuki etkileri, enerjinin sosyal ve ekonomik hayattaki yerinin incelenmesi, enerji yatırımlarının incelenmesi, enerji yatırım ve uyuşmazlıklarının tarihçesi, Enerji alanının aktörleri: Devletler, uluslar arası kuruluşlar, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları, Enerji krizleri ve enerji politikalarının oluşmasıOPEC ve Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik İlkesi,başlıca boru hatları, Enerji üzerine uluslar arası anlaşmalar, ulusal politikalar, AB enerji politikası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerjinin tanımlanması, geleneksel enerji kaynakları ve yeni enerji kaynaklarının incelenmesi
2 Enerjinin özelliklerinin hukukî sonuçlarının tanımlanması.
3 Enerjinin sosyal ve ekonomik hayattaki yerinin incelenmesi
4 Enerji alanında yaşanan uluslar arası uyuşmazlıkların irdelenmesi
5 Enerji yatırımlarının incelenmesi, enerji yatırım ve uyuşmazlıklarının tarihçesi.
6 Enerji alanının aktörleri: Devletler, uluslar arası kuruluşlar, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları.
7 Enerji krizleri ve enerji politikalarının oluşmaya başlaması
8 OPEC ve Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik İlkesi
9 Arasınav
10 Enerji Politikaları: AB
11 Ulusal enerji politikaları: ABD
12 Ulusal enerji politikaları: Rusya
13 Ulusal enerji politikaları: Türkiye
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290651 Öğrenci, enerji strateji ve politikalarını değerlendirme becerisi geliştirir. Öğrenci, enerjinin sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerini yorumlama becerisi geliştirir. Geleceğin enerji politika ve stratejilerine ilişkin öngörü sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70177 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 70178 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 70179 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 70180 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 70181 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 70182 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 70183 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 70185 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
9 70188 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10 70191 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
11 70184 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
12 70186 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
13 70189 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 70192 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
15 70187 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
16 70190 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek