Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK326 Tc-Ab İlişkileri 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecini hem tarihsel bir perspektifle takip etmek; hem de ekonomik, siyasal ve sosyal bütünleşmenin ne ölçüde gerçekleştiğini incelemektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akçay, B., & Açıkmeşe, S. A. (2017). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Seçkin Yayıncılık Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporları (1998-2018). Çevrimiçi: https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve temel kurumlarının tanıtımı ile başlayacak olan ders, Türkiye’nin üyelik yolunda hangi aşamaları geçtiğini irdeleyecek ve daha sonra çeşitli alanlardaki ilerlemeler mercek altına yatırılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 90 1
42 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 21 2 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa Birliği nedir? AB'nin tarihsel gelişimi, temel organlarını ve genişlemeleri.
2 Tarihsel bir perspektiften Türkiye'nin AB yolculuğu. Neden? Ne zaman? Nasıl?
3 Gümrük Birliği/Ekonomik Entegrasyon
4 Tarım Politikası
5 Enerji ve Çevre Politikaları
6 Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet
7 Eğitim ve Bilim Politikaları
8 Demokrasi ve Kamu Yönetimi
9 Arasınav
10 İnsan Hakları ve Sivil-Asker İlişkileri
11 Sığınmacılar ve Vize
12 Dış Politika
13 İlişkilerin Geleceğine Dair Değerlendirmeler 1
14 İlişkilerin Geleceğine Dair Değerlendirmeler 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291316 Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve temel organlarına dair bilgi edinir.
2 1291317 Türkiye ve AB ilişkilerinin tarihsel gelişimine hakim olur.
3 1291318 Türkiye'nin üyelik sürecindeki ekonomik müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
4 1291319 Türkiye'nin üyelik sürecindeki siyasi müzakere başlıklarını ve içeriklerini bilir.
5 1291320 Müzakere fasıllarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgisi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70177 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 70178 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 70179 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 70180 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 70181 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 70182 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 70183 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 70185 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
9 70188 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10 70191 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
11 70184 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
12 70186 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
13 70189 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 70192 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
15 70187 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
16 70190 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5
3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4
4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4
5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek