Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK447. Çevre Sorunları ve Politikası 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin çevre sorunlarını ve bunun için üretilen politikaları bilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi ASLI YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ruşen Keleş; Can Hamamcı; Aykut Çoban (2009), Çevre Politikası, imge Kitabevi Yayınları, Ankara. Ruşen Keleş (2013), 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, Yakın Kitabevi, İzmir. Ahmet Mutlu (2013), Kentbilim ve Çevrebilim, Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Çevre ve çevreyle ilgili kavramlar 2. Çevre sorunlarının özellikleri 3. Çevre sorunlarınıntarihsel arkaplanı 4. Çevre sorunlarının klasik sebepleri 5. Çevre sorunlarının çeşitleri 6.Türkiye'nin çevre sorunları 7.Çevre politikası 8.Çevre yönetimi 9. Türkiye'de çevre politikaları 10.Türkiye'de çevre yönetimi 11. Türkiye'de çevre yönetimi sorunları 12. Genel değerlendirme: Türkiyede çevre sorunları ve politikası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre ve çevreyle ilgili kavramlar 1.haftaCevreyeiliskingenelkavramlar.pptx
2 Çevre sorunlarının özellikleri 2.Haftacevresorunlari.pptx
3 Çevre sorunlarının tarihsel arka planı 3.Haftacevresorunlarininarkaplani.pptx
4 Çevre sorunlarının klasik sebepleri 4.haftaÇevresorunlarininsebepleri.docx
5 Çevre sorunlarını çeşitleri 5.haftaÇevre Sorunları Çeşitleri .pptx
6 Türkiye'nin çevre sorunları 6.haftaTürkiye'nin Çevre Sorunları.pptx
7 Çevre politikası 7.haftaçevre politikası.pptx
8 Çevre yönetimi 8.haftacevreyonetimi.pptx
9 Ara sınav
10 Türkiye'de çevre politkaları 10.haftaTürkiye'de Çevre Politikası.pptx
11 Türkiye'de çevre yönetimi 11.haftaTürkiye'de Çevre Yönetimi.pptx
12 Türkiye'de çevre yönetimi sorunları 12.hafta.pptx
13 Genel Değerlendirme: Türkiye'de çevre sorunları ve politikası 13.hafta.PPT
14 Yıl sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509540 Türkiye’de çevre yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 1509541 Türkiye’de ve Dünyada çevre sorunlarının nedenlerini sıralar ve sonuçlarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77889 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 77890 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 77891 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 77892 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 77893 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 77894 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 77895 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 77896 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 77897 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 77898 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 77899 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 77900 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 77901 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 77902 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 77903 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
16 77904 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.