Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM108 Sanat Tarihi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Sanat tarihi eğitim ve öğretiminde, mimari, resim ve heykel gibi eserlerin tarih öncesi dönemden günümüze kadar olan gelişimini tanıtmak, çevreye bilinçli bakmalarını sağlamak ve öğrencilere sanat eserlerini inceleyerek tanıtma- sunma becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Canan Yıldız

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Görsel Yayınlar Adnan Turani,Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitapevi Veli Kevin, Anadolu Arkeolojisi-ünya Sanat Tarihi Remzi Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarih öncesinden 20. yüzyıla kadar sanat tarihi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 40 1
5 Derse Katılım 40 1
54 Ev Ödevi 20 1
2 Final Sınavı 60 1
41 Proje Sunma 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
23 Proje Sunma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı. Anlatım, Sunum
2 Tarih öncesi dönem sanatı.(Resim, heykel, mimarlık) Anlatım, Sunum
3 Anadolu Uygarlıkları sanatı (Hitit, Frig, Urartu, Lidya, Likya). (Resim, heykel, mimarlık) Anlatım, Sunum
4 Yunan sanatı. (Resim, heykel, mimarlık) Anlatım,Sunum
5 Roma sanatı ve Bizans Sanatı (Resim, heykel, mimarlık) Anlatım, Sunum
6 Gotik Sanatı- Barok Sanatı Anlatım, Sunum
7 Arts&Crafts- Art Deco Sanat akımları Anlatım,Sunum
8 Çağdaş Mimarlık akımları Anlatım, Sunum
9 ARA SINAV
10 Le Corbusier Anlatım, Sunum
11 Mies Van Der Rohe Anlatım, Sunum
12 Frank LLyod Wright Anlatım,Sunum
13 Walter Gropius Anlatım Sunum
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291284 Sanat tarihinin temel kavramlarına ilişkin bilgi ve kavrayış sahibi olmak.
2 1291285 Farklı tarihsel dönemlerin sanat yaklaşımları konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak.
3 1291286 Bir sanat yapıtı konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
4 1291287 Dünya sanatı ve mimarlığında tarihi ve kültürel girdileri kullanma ve çözümleme yeteneği kazanma
5 1291288 Tarih öncesi uygarlıkların sanat tarihi hakkında bilgi edinme
6 1291289 Erken Hristiyan uygarlıkların sanat tarihi hakkında bilgi edinme
7 1291290 Anadolu uygarlıklarının sanat tarihi hakkında bilgi edinme
8 1291291 Avrupa sanatı tarihi hakkında bilgi edinme
9 1291292 Çağdaş Mimarlar hakkında bilgi edinme
10 1291293 Önemli yapılar hakkında bilgi edinme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
2 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
3 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
4 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
5 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
6 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
7 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
8 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
9 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
10 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
11 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
12 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
13 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
14 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
15 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
26 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
27 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
28 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
29 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
30 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
31 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
32 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
33 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
34 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
35 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek