Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM205 Strüktür 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrenciler strüktürel sistemlerin ana kavramları hakkında bilgi sahibi olacak, taşıyıcı sistemi etkileyen yükler, yük taşıma kapasiteleri ile ilgili ilkeleri öğrenecek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Heino Engel, Strüktür Sistemleri Francis D.K. Ching ve Cassandra Adams, Bina Yapım Rehberi Farshid Moussavi, Biçimin İşlevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşıyıcı sistemlerde denge, malzemelerde gerilme kavramı, taşıyıcı sistem seçimine etki eden faktörler, yapılara etkiyen yükler, örnek yapıların incelenmesi, yapı elemanları, kemerler, tonozlar, kubbeler, kabuklar, kablolu ve membran strüktür

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
11 Soru-Yanıt 3 1 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
34 Okuma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Strüktürde denge mimarlık bilgisi 1.hafta.pptx
2 Strüktürde denge mimarlık bilgisi 2.hafta.pptx
3 Strüktür elemanlarında gerilme kavramı mimarlık bilgisi 3.hafta.pptx
4 Strüktür elemanlarında gerilme kavramı mimarlık bilgisi 4.hafta.pptx
5 Taşıyıcı sistem seçimine etki eden faktörler mimarlık bilgisi 5.hafta.pptx
6 Taşıyıcı sistem seçimine etki eden faktörler mimarlık bilgisi 6.hafta.pptx
7 Yapılara etkiyen yükler mimarlık bilgisi 7.hafta.pptx
8 Yapı elemanları mimarlık bilgisi 8.hafta.pptx
9 Ara sınav
10 Taşıyıcı sistem hataları mimarlık bilgisi 9.hafta-1.pptx
11 Kemerler, tonozlar, kubbeler mimarlık bilgisi 9.hafta -2.pptx
12 Kabuklar mimarlık bilgisi 9.hafta -3.pptx
13 Kablolu ve membran strüktürler mimarlık bilgisi 11.hafta.mp4
14 Genel tekrar mimarlık bilgisi 14.hafta.mp4
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282779 Öğrenciler tasarımlarını şekillendirirken temel mühendislik bilgisine sahip olacak
2 1282780 Öğrenciler taşıyıcı sistemler konusunda temel prensipleri öğrenecek
3 1282781 Öğrenciler farklı strüktür tiplerinin nasıl modellenebileceğini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 1 3 2 4 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
3 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek