Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM207 Tasarım Tarihi 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin tasarım tarihi içerisinde mekan ve mobilya tasarımlarının gelişimini anlamasında ve günümüzü nasıl etkilediğinin kavranması ve geçmişten gelen bir bilgi donananımı ile kendi tasarımlarını oluştururken bu bilgilerden yararlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Becer, E. (2006). “Türkiye’de Tasarım Tarihi ve Söylemi. Bildiriler Kitabı, 4T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayını, İzmir. Sağocak, M. (2003). Tasarım tarihi. Endüstri Ürün Tasarımında 250 yıl. Vipaş Yayınları. Collingwood, R. G. (2010). Tarih tasarımı (Vol. 96). Gündoğan Yayınları. Papanek, (1972). Design For the Real World. Bürdek, Bernhard, 2005, Design History, Theory and Practice of Product Design. E. H. Gombrich, 1976, Sanatın Öyküsü. Başlangıcından Günümüze Sanat Tarihi.Remzi Kitabevi L. L. M. Roth, 1993, Mimarlığın Öyküsü .Kabalcı Kitabevi Spiro Kostof , 1995, A History of Architecture: Settings and Rituals.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İç mekanların ve mobilya tasarımlarının tarih öncesi dönemden günümüze kadar gelen süreç içerisindeki gelişimi değişimi, tasarım ölçütleri, kavramları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
21 Rapor Sunma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Prehistorik dönemde iç mekan, Anadolu'daki erken yerleşmelerde mimarlık, iç mimarlık ve mobilya
2 Mezopotamya, İran ve Mısır'da mimarlık, iç mimarlık ve mobilya
3 Minos ve Miken ve Yunan dönemlerinde mimarlık, iç mimarlık ve mobilya
4 Hellenistik ve Roma dönemde mimarlık, iç mimarlık ve mobilya
5 Bizans'da mimarlık, iç mimarlık ve mobilya
6 Bizans'da mimarlık, iç mimarlık ve mobilya
7 Rönesans'ta mimarlık, iç mimarlık ve mobilya
8 Uzak Doğu Uygarlıkları, iç mimarlık ve mobilya (japonya)
9 ARA SINAV
10 Endüstri Çağı ve Sonrasında İç mimarlık ve mobilya
11 Arts And Craft, Art Noveau, Werkbund, Fütürizm, De Stijl İç mimarlık ve mobilya
12 Modernizm, Art Deco, Bauhaus, Konstrüktivizm İç mimarlık ve mobilya
13 Minimalizm İç mimarlık ve mobilya
14 21. yy da İç mimarlık İç mimarlık ve mobilya
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286092 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.