Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM210 Maket Yapım Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı,öğrenim ve meslek hayatında tasarım sürecinde ve sunumlarda çeşitli ölçek ve malzemeden maketler yapabilme becerisinin öğrenciye kazandırılması ve manuel 3 boyutlu maket yapımının tasarım bağlamında sahip olduğu rolün öneminin anlaşılmasıdır ve Mimarlıkta ve iç mimarlıkta üç boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirebilmek için,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saya KAYNAMA

Önerilen Diğer Hususlar

Ders teorik ve uygulamalı olarak sunulmaktadır. Öğrencinin ikinci boyuttaki tasarımları üçüncü boyutta algılayabilmesi için değişik ölçeklerde küçük uygulamalar yapılmaktadır. Dönem sonunda ise projeleri verilen bir yapının maketi teslim alınmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Model Making for Architects by Matt Driscoll Model Making: Conceive, Create and Convince by Bernard Otte Advanced Architectural Modelmaking by Pedrero Carbonero, Pere and Ricard Pedrero Coderch Model-making: Materials and methods by David Neat Model Making (Architecture Briefs) by Megan Werner

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenciler kendi tasarım süreçlerine, fikirlerine ve tasarım sonuçlarının sunumunda kullanacakları üç boyutlu değerlendirmeye yönelik maketler ile ilgili malzeme ve yapım yöntemlerine ait bilgileri öğrenecektir. Bu bilgiler atölye çalışmalarıyla desteklenerek uygulamalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
23 Proje Sunma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
41 Proje Sunma 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 3 7 21
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım ve Mimarlıkta Maketin Kullanımı 1,.docx
2 Maket yapımında kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi verilmesi, 1 2.docx
3 Kesim tekniği geliştirme, maket bıçağı kullanım alıştırmaları Düz Hatların Kesimi Eğrisel Hatların Kesimi 3.docx
4 Makette Ölçek Kavramı Bu Ölçeklerin Uygulama Alanları 1/1000-500 Arazi Çalışma maketleri  1/500 Maket Çalışma maketi 4.docx
5 1/200 Maket Çalışma maketi 1/100 Maket Çalışma maketi 5.docx
6 Ara sınav teslimi için stüdyo da maket çalışması 6.docx
7 Ara sınav teslimi için stüdyo da maket çalışması 7.docx
8 Ara sınav teslimi için stüdyo da maket çalışması 8.docx
9 1/50, 1/20 ve 1/10 Maket Çalışması Tefriş elemanları üretimi (sandalye, masa, raflar, yatak vs.) 10.docx
10 Final Teslimi için stüdyo da maket çalışması 11.docx
11 Final Teslimi için stüdyo da maket çalışması 12.docx
12 Final teslimi için stüdyo da maket çalışması Balsa, foto blok, asetat gibi farklı malzemeler 13.docx
13 Final Teslimi için stüdyo da maket çalışması 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340583 Maket uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
2 1340615 maket yapmak icin farkli malzeme kullanimi
3 1340621 Yapım teknolojisi, Diş ve iç malzemeler, geri dönüştürülmüş malzeme, renk kullanımı ve aydınlatma sistemi
4 1340639 Tasarımın temelinin düşünsel ifadesi
5 1340640 sunum becerisi
6 1340657 Sürdürülebilirlik
7 1340669 farkli model olcegi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
5 4
6 4
7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek