Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM308 Rölöve-Restorasyon 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Ölçme bilgisinin iç mimarlıktaki yeri ve önemine vurgu yaparak rölöve projesini hazırlamak için gerekli teorik bilgilerin, ölçme ve çizim tekniklerinin öğretilmesi. Koruma kavramının ulusal ve uluslararası düzeydeki tarihsel gelişimi, koruma türleri ve yöntemleri ile restorasyon tekniklerinin seçilen örnekler üzerinde incelenmesi; özgün işlevlerini yitiren tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde izlenecek yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap FAİZ BÜYÜKÇAM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uluengin, M. 2019. Rölöve, YEM Yayınları, İstanbul Ahunbay, Z. 1996. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem, İstanbul Kuban, D. 2000. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayın, İstanbul, ICOMOS Guide to Recording Historic Buildings, Butterworth-Heinmann, 1990 Feilden, M.B. 2003. Conservation of Historic Buildings, Third Edition, Elsevier ; Architectural Press, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ölçme bilgisinin iç mimarlıktaki yeri ve önemine vurgu yaparak rölöve projesini hazırlamak için gerekli teorik bilgilerin, ölçme ve çizim tekniklerinin öğretilmesi. Koruma kavramının ulusal ve uluslararası çerçevede tarihsel gelişimi, koruma türleri ve yöntemleri ile restorasyon tekniklerinin seçilen örnekler üzerinde incelenmesi. Korumayı gerekli kılan değerler, Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tescilli yapılara müdahale biçimleri (bakım, basit onarım, esaslı onarım) Restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, çağdaş ek, yeniden yapım, temizleme) Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve işlev seçimini etkileyen faktörler. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki örneklerin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, rölöve çalışmalarında kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Öğrenci çalışma gruplarının belirlenmesi
2 Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon kavramları. Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerin hazırlanmasında izlenen yöntemler. H.2- Rölöve-Restorasyon.pptx
3 Plan ölçüsü alma yöntem ve teknikleri Pilot alan çalışması
4 Rölöve projelerinde planları ölçülendirme yöntem ve teknikleri Atölye çalışması
5 Kesit ve görünüş ölçüsü alma yöntem ve tekniklerinin anlatılması. Pilot alan çalışması
6 Rölöve projelerinde kesit ve görünüşlerin ölçülendirme yöntem ve tekniklerinin anlatılması . Atölye çalışması
7 Atölye çalışması, taslak çizimlerin değerlendirilmesi
8 Koruma Kavramı. Türkiye ve Dünya'da Korumayla İlgili Örgütlenme. Türkiye’de Korumayla İlgili Yasal Düzenlemeler. H.8-Rölöve-Restorasyon.pptx
9 Arasınav
10 Koruma Kapsamı Sınıflandırılması ve korumaya Değer Olma Ölçütleri. H.10-Rölöve-Restorasyon.pptx
11 Korunması gerekli yapılara müdahale biçimleri. H.11-Rölöve-Restorasyon.pptx
12 Tarihi yapıların yeniden kullanımları. Yeni işlev seçimini etkileyen faktörler. H.12-Rölöve-Restorasyon.pptx
13 Yeniden kullanılan Örnek Tarihi Yapıların Analizi. öğrenci sunumları ve tartışma
14 Yeniden kullanılan Örnek Tarihi Yapıların Analizi. öğrenci sunumları ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297812 Ölçmede geleneksel, elektronik, optik araç ve gereçleri kullanıp ölçüm tekniklerini uygulayabilecekler
2 1297813 Farklı ölçeklerdeki rölöve çalışmalarında (Plan-kesit-görünüş) çizim ve sunum tekniklerini gösterebilecekler
3 1297814 Ölçüm yaparak proje hazırlayabilecekler
4 1297815 Koruma kavramı, koruma kavramının dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi, korunması gerekli yapılara müdahale biçimleri ve restorasyon tekniklerini anlatabilecekler
5 1297816 Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesinde işlev seçimini etkileyen faktörleri ve yaklaşımları açıklayabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek