Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM315 Mimaride Aydınlatma 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere doğal ve yapay aydınlatmada kullanılan kavramları öğretmek, iç mekanda ve dış mekanda tasarımda aydınlatma ile ilgili gerek duyulan teorik ve pratik altyapıyı edinmelerini sağlamaktır. Sürdürebilirlik kavramını aydınlatma tasarımına dahil etmek ve yapılacak olan aydınlatma tasarımında geri dönüşüm malzemeleri en iyi şekilde değerlendirmek ve kullanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saya Kaynama

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

kaynaklar : .Internatıonal Lıghtıng Desıgn Index, Helmut M. Bıen, Markus Helle. .Dynamıc Daylıghtıng Archıtecture Basıcs, Systems, Projects, Helmut Köster. .Lighting for Interior Design, Malcom Innes .Louis I. Kahn: Light and Space. .Between Silence and Light: Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn .

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Iç mekanda ve dış mekanda doğal ve yapay aydınlatmanın temel kavramları aynı zamanda ilkeleri öğretilmektedir. Literatürde var olan aydınlatma problemlerinin çözümüne dair araştırmalarda bulunulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
23 Proje Sunma 7 10 73

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aydınlatmanın tanımı, gelişimi ve önemi. Işık, görme, aydınlatma ve özellikleri. Sunum süreci için konuların belirlenmesi. 1..docx
2 Işık, aydınlık düzeyi, simgeler, birimler, ışık kuvveti, malzemenin ışığı yansıtma ve geçirme katsayıları. 2.docx
3 Aydınlık seviyeleri, duvar, tavan, döşeme üzerinden renk ve ışık olgusu. Aydınlatmada görsel konfor ve aydınlatma üzerine algısal, psikolojik çalışmalar. 3.docx
4 Konutlarda ve Otellerde Aydınlatma. 4.docx
5 Eğitim Yapıları, Ofis ve Çalışma Alanlarında Aydınlatma 5.docx
6 Konferans Salonlarında Aydınlatma 6.docx
7 Müzelerde ve Sergi Salonlarında Aydınlatma 7.docx
8 Sağlık Yapılarında Aydınlatma 8.docx
9 Alışveriş Merkezlerinde ve Mağazalarda Aydınlatma 9-10.docx
10 Metrolarda ve Taşıtlarda Aydınlatma 11.docx
11 Kentsel Aydınlatma 12.docx
12 Final teslimi için tasarlanacak olan aydınlatma tasarımı üzerine çalışmaların başlaması. Belirlenecek konsept kapsamında aydınlatma elemanı üzerine çalışılması. Aydınlatma elemanının tasarımda kullanılacak olan geri dönüştürülebilir malzemelerin belirlenmesi. 13.docx
13 Tasarlanan aydınlatma elemanının üretimi ve deneyimlenmesi. 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296356 Sürdürebilirlik
2 1296357 Sunun Becerisi
3 1296359 Yapım teknolojisi, Dış ve ic malzemeler, geri Dönüştürülmüş, aydınlatma sistemi renk kullanımı
4 1296361 aydınlatma birimi tasarımı ve geriDönüştürülmüş malzeme bire bir üretmesi
5 1296403 farklı fonksiyonlarda ic ve dış aydınlatma sistemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek