Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Dersin amacı; mimari ve iç mimarı yapılarda kullanılan temel ve yan malzemeler, gelişen ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özelliklerinin aktarılması ile bu ürünlerin tanınarak ve mekan çözümlerine doğru seçiminin yapılabilmesidir. Bu amaca yönelik, malzemelerin elde edilmesinden projelerde kullanımına kadar; malzeme seçiminde tasarım, form gibi etmenlerin iyi değerlendirilerek uygulama kısmında doğru seçim becerisinin kazanılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Merve Gerçek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Malzeme Konuları: Mimarlık ve Malzeme Pratiği Kağıt Kapak – Tıpkı basım, 1 Şubat 2017 Katie Lloyd Thomas -Yapım + Malzeme - Lorraine Farrelly Literatür Yayıncılık -İç Mimarlıkta; Doku + Malzeme Yazar: Russel Gagg Çevirmen: Cansu Uçar Yayınevi : Literatür Yayıncılık ve Mimarlıkta Malzeme

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste malzemelerin öz yapıları, etkiler karşısındaki tepkileri, fiziksel ve kimyasal etkenlerinin malzemelere etkisi ve bu gibi durumlarda malzemenin tanınmasıyla alınabilecek önlemler aktarılmaktadır. Yapıda kullanılan malzemeler ayrı ayrı irdelenerek çeşitleri, özellikleri ve mekanda kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Her malzemeye ilişkin tasarım örnekleri öğrencilere gösterilerek, malzeme ve tasarım arasındaki ilişki görsel olarak da kurulmaya çalışılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme nedir, Malzemelerin fiziksel kimyasal özelliklerine göre çeşitleri, sınıflandırılması, Malzemelerin çevresel ve kullanıma yönelik etkileri
2 Yapı malzemeleri nelerdir, malzeme ve mekan ilişkileri, malzeme ve tasarım ilişkileri
3 mimari ve iç mekanlarda malzeme seçim kriterleri, malzemenin yarattığı hisler , malzemenin mekanın algılanmasındaki yeri
4 Beton, özellikleri ve kullanımı, örnekler üzerinden incelenmesi
5 Ahşap, özellikleri ve kullanımı, ahşap malzeme kullanımının örnekler üzerinden incelenmesi Ahşap yapılar, Mekanlar
6 Cam, özellikleri ve yapı malzemesi olarak kullanımı, teknolojik gelişmeler ve cam,modern yapılarda cam kullanım örnekleri
7 doğal taş, özellikleri ve kullanımı, mimari yapılar ve iç mekan örneklerİ üzerinden incelenmesi
8 toprak esaslı malzemeler, özellikleri ve kullanımı, örnekler üzerinden incelenmesi
9 demir, çelik, alüminyum, titanyum ve kompozit malzemeler, özellikleri ve kullanımı
10 demir, çelik, alüminyum, titanyum ve kompozit malzemelerin kullanımına dair örneklerin incelenmesi
11 plastik ve plastik esaslı malzemeler, özellikleri ve kullanımı, örnekler üzerinden incelenmesi
12 tekstil malzemeleri, özellikleri, kullanım alanları ve örnekler üzerinden incelenemesi
13 Boya, yalıtım malzemeleri ve diğer yardımcı malzemeler, özellikleri ve kullanım şekilleri
14 Mimarlık ve iç mimarlık alanında Nano-teknolojik malzemler, özellikleri ve kullanım alanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342048 Malzemeleri ve malzeme özelliklerini tanımlayabilir.
2 1342049 Malzemeleri türlerine göre tanımlar.
3 1342050 Malzeme ve tasarım arasındaki ilişkiyi algılar.
4 1342051 Malzeme ve form arasındaki bağlantıyı kavrar.
5 1342052 Malzemenin seçim kriterlerini öğrenir.
6 1342053 Malzemenin yarattığı his ve ambiyansın etkilerini görsel ve dokunsal örnekler üzerinden anlar.
7 1342054 Fiziksel, kimyasal vb etkilerin malzemede oluşturduğu tepkileri yorumlar.
8 1342055 Mekana ve çevreye uyumlu malzeme seçimin sürdürülebilir olması açısından önemini algılar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.