Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM316 İç Mekanda Seramik Malzeme Uygulamaları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Seramik yapı malzemelerinin iç mekân düzenlemelerinde kullanımı ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ile örnekler üzerinden inceleyerek öğrencilerin iç mekân düzenlemelerinde yeni ve çağdaş öneriler ve yorumlar geliştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Melda Genç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İçemer, P. (2015). İç Mekân Tasarımında Modüler Seramik Separasyonlar. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Özbay, B. Artsitik Seramik Panoların İç Mekân Tasarımına Estetik Katkısı. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Kafalı, A. (2005). Seramik Yer ve Duvar Kaplamaları. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kafalı, A. (2005). Seramik Sağlık Gereçleri. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Aslıtürk, G. (2014). 20. Yüzyılda Türk Seramik Sanatı. İstanbul: Gece Kitaplığı. Açıcı, F. (2015). İç Mekânda Sınır Öğeleri. İstanbul: Akademisyen Kitapevi. Dodsworth, S ve Anderson, S. (2015). İç Mekân Tasarımının Temelleri. İstanbul: Literatür Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seramik yapı malzemelerinin yapıda kullanımı, iç mekân düzenlemede Seramik yer ve duvar kaplamaları ve seramik sağlık gereçlerinin yeri, önemi ve kullanımı ile ilgili bilgilerin verilmesi, var olan örnekler üzerinden değerlendirme ve tartışmaların yapılması. Seramik duvar panoları, aydınlatma elemanları, separatörler ve aksesuarların örnekler üzerinden değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
6 Uygulama/Pratik 0 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
22 Proje Hazırlama 1 6 6
23 Proje Sunma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı.
2 Seramik yapı malzemelerinin yapılarda kullanılmaları: Tuğla, kiremit, duvar ve yer kaplama, sağlık gereçleri
3 İç mekân tasarımında seramiğin yeri ve kullanımı.
4 İç mekân tasarımında seramiğin yeri ve kullanımı: Seramik yer ve duvar kaplamaları
5 İç mekân tasarımında seramiğin yeri ve kullanımı: Seramik Sağlık gereçleri (Banyo, tuvalet, mutfak gibi alanlarda kullanılan seramikler)
6 İç mekân tasarımında seramiğin yeri ve kullanımı: duvar panoları, seramik aydınlatma elemanları, separatörler, etc.
7 İç mekân duvar yüzeylerine uygulanan seramik panolar: Seramik ve Yüzey İlişkisi
8 Mimari yapılara uygulanan seramik pano tasarımları: Füreyya Koral, Sadi Diren, Jale Yılmabaşer, Beril Anılanmert, Hamiye Çolakoğlu, etc.
9 ARA SINAV
10 Seramik aydınlatma Elemanları
11 Seramik aydınlatma Elemanları
12 İç mekân duvar yüzeylerine uygulanan seramik separasyonlar
13 Seramik separasyon örnekleri: Peter Lane, Patrica Urquiola, Jale Özbahar, Burcu Özer, etc
14 İç mekânda kullanılan seramik aksesuar tasarımları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286171 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
2 1286172 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek