Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri 927003 4 7 3

Dersin Amacı

İç mimarlık eğitimi alan öğrencilerin mimarlık eğitimi süresince ve meslek yaşamında, hazırladığı mimari düşünce ve tasarım fikirlerini sunmak için yöntemler, teknikler ve kullanılan yardımcı bilgisayar programlar öğretilerek, mimari görsel sunum konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doçent Mehrıban MİKAYİLOVA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Lorraine Farrelly , Feyza Akder (Çevirmen). Mimarlıkta Sunum Teknikleri. İstanbul, 2012 2. Anderson, J.,Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Serisi:03, Literatür, 2011. 3.Ching, F.D.K., Mimarlık, Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul, 2002. 4.Arcan, E.F., Evci, F. Bina Bilgisi Çalışmaları Mimari Tasarıma Yaklaşım, Tasarım Yayın Grubu, 1999. 5. Danş İsmet, İnşaat Teknik Resmi, Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul, 2001 6.Etkili Sunumlar İçin El Kitabı”, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2013 7. Nelson, Robert B.; Jennifer B. Wallick; “Sunuş Yapma (Prezantasyon)”, Çeviri: E.Sabri Yormalı, Hayat Yayınları, İstanbul, 2007. ISBN: 975-6218-14-2 8. Açıkkar, Mustafa; Etkili Sunum Teknikleri PowerPoint Sunusu 9. Altuntaş, Gültekin; Etkili Sunum Teknikleri PDF dosyası http://www.gultekinaltuntas.com/wpcontent/uploads/2011/01/Etkili-Sunum-Teknikleri.pdf Ve http://www.gultekinaltuntas.com/?cat=194 Erişim Tarihi: 07/07/2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İç mimarlık eğitimi alan öğrencilerin mimari sunum heyecanını yüksek tutarak gerçek bir mimari deneyim ve uygulamaya dönüşebilecek olan mimari düşünceyle iletişime geçmesini sağlamak için el becerisi ve bilgisayar yardımıyla alıştırmalar yaparak kişisel becerilerini geliştirmek ve farklı durumlar için yöntemler uyarlayarak görsel sunum konusunda öğrenmeyi geliştirecek konular anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mimarlıkta görsel sunumun tanımı, kullanıldığı durumlar ve mimarlık uygulamalarındaki rolü. Ders hakkında ön bilgi edinilmesi
2 Eskiz çalışmaları ( el ile) Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
3 Eskiz çalışmaları ( bilgisayar yardımı ile) Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
4 Ölçek ve ölçekli uygulamalar. Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
5 Ölçek ve ölçeksiz ( oran ) uygulamalar. Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
6 Ortografik izdüşüm uygulama yöntemleri. Seçilen mimarlık tasarımlarının sunumlarının hazırlanması
7 Üç boyutlu görsel kullanımı ( Perspektif ) Seçilen mimarlık tasarımlarının sunumlarının hazırlanması
8 Üç boyutlu görsel kullanımı ( Montaj - kolaj ) . Seçilen mimarlık tasarımlarının sunumlarının hazırlanması
9 ARA SINAV : Ara sınava hazırlanması
10 Fiziki modelleme ve ölçeklendirme. Dijital sunumların hazırlanması
11 Bilgisayar ( CAD, CorelDRAW ) modellemeler. Dijital sunumların hazırlanması
12 Kurgulama çalışmaları. Dijital sunumların hazırlanması
13 Kurgulama ve sunum çalışmaları. Final ödevine hazırlanması
14 Görsel sunum çalışma ve uygulamaları. Final ödevine hazırlanması
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276217 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Mesleki açıdan destek veren bilgisayar programlarını ve sunum tekniklerini kullanma becerisi kazanır.
2 1276218 Derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir.
3 1276219 Mimari tasarım problemlerini çözmede ve fikirlerini ifade etmede görsel sunum tekniklerinden faydalanabilme becerileri kazanır.
4 1276220 Projelerin organizasyonu, düzeltilmesi, basit ve net tanımlanması üzerine konsantre olabilecektir.
5 1276221 Mimari açıdan sunum tekniklerini kullanmasını öğrenerek, grafik anlatım ve görsel iletişim becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 2
4 2
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek