Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yanma ve yangının tanımı, yangının sınıflandırılması, yangına karşı yapılması gerekenler, yangınla ilgili standartlar ve yönetmelikler, yapısal yangın güvenliği ile yapıların yangından korunmasını artırıcı önlemlerle ilgili bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Alper BODUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu kararı: 16.03.2015 tarihli 2015/7401 sayılı karar Resmi Gazete yayını: 09.07.2015 tarihli 29411 sayılı sayı. -Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete Elements, ACI Committee 216, Concrete International, February 1981. -Design Guide Structural Fire Safety, Counsel International du Batment, September 1984/February 1985. -Structural Design for Fire Safety, Andrew H. Buchanan, 2005, WILEY -Paul Stollard and John Abraham S., Fire from first principles, E and FN Spon, London, 1995 -Cote, Arthur E (1997). Fire Protection Handbook. 18. Edition, USA: NFPA Association.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yangın kimyası, binalarda yangın güvenliği ve tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
21 Rapor Sunma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma –Dersin Tanıtımı.
2 Yanma ile ilgili temel kavramlar, yangın güvenliği tasarımı
3 Yangın sınıflandırması, söndürmede kullanılan maddeler, yangın savaşımı
4 Yanıcıların kısıtlanması, tutuşmanın önlenmesi, yangın güvenliği yönetimi
5 Yangına karşı pasif korunma
6 Yangına karşı aktif korunma
7 Yangın algılama, yorumlama, alarm, itfaiye, simgeler ve yangın duyuruları
8 Yangın ile ilgili mevzuat
9 Ara Sınav (tarih değişebilir)
10 Yangından kaçış, kullanıcı ve bina karakteristikleri
11 Kaçış yollarına ilişkin tanımlar, kapasite ve bileşenleri, sayısı, tasarımı, kaçış uzaklığı, kaçış yolu aydınlatması
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295542 Yangınların yapı elemanları üzerindeki etkilerini öğrenirler.
2 1295543 Yangına göre yapı güvenliğini ve tasarım yöntemlerini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.