Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı, öğrencilere lisansüstü eğitim ya da uygulamaya dönük başvurularında kullanacakları, çalışmaları ve yeteneklerini gösteren bir mimarlık portfolyosu tasarlamalarrında yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kaptan Öğr. Gör. Saya KAYNAMA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pile, John F., İnterior Design 3 Edition, 2003 2. Neufert, Erns., Yapı Tasarımı, 2000 3. İTÜ, Portfolyo Tasarım üzerine araştırma, 2002 4. Zevi, Buruno, Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, 1990 5. Ching, Mimarlık: Biçim, Mekan, Düzen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgiler. Özgeçmiş hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar. Kütüphane kullanımı, fikirlerin grafiksel anlatımı, temel araştırma teknikleri, internet üzerinden araştırma yapılması, resmi yazışma teknikleri ve portfolyo hazırlanması hakkında temel bilgiler. Ders, maket fotoğraflama, sayfa düzenleme ve grafik tasarım yöntemleri hakkında ipuçları veren bir tasarım atölyesi seklindedir. Öğrencilerin bu sürece hakim olmalarına yardımcı olacak sunum ve ödevler hazırlanmıştır. Portfolyonun bireysel olarak nasıl geliştirilebileceği konusunda fikir vermek için, farklı düzenleme, grafik ve taslak örnekleri gösterilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 90 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 3 1 3
24 Seminer 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ilgili bilgi verilmesi Ders hakkında ön bilgi edinilmesi.
2 Özgeçmiş (CV) hazırlanması üzerine bilgi verilmesi Özgeçmiş (CV) hazırlanması üzerine ön bilgi edinilmesi
3 Yapılmış özgeçmiş (CV) örnekleri İncelenmesi Yapılmış özgeçmiş (CV) örneklerinin araştırılması
4 (Ödev 1) Özgeçmiş (CV) hazırlanması Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
5 Logoların, kartvizitlerin hazırlanması. Araştırılan örnekler üzerinde inceleme yapılması
6 Yazı karakterinin kavramının anlaşılması. Helvetica filminin izlenmesi. Notlanması gereken özgeçmiş (CV) örneklerinin hazırlanması. Portfolyo tasarımı hakkında bilgi edinilmesi.
7 Portfolyo tasarımı üzerine bilgi verilmesi. Portfolyo örneklerinin incelenmesi Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışmaların yapılması.
8 Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışma yapılması, Portfolyo örneklerinin incelenmesi ve toplanması. Sayfa düzenleme (CorelDRAW, PDF, PowerPoint ). Tipografi ve renkin birlikte kullanımı. Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışmalarının yapılması. Örneklerin toplanması
9 VİZE sınavı (ödev teslimi). Ünlü mimarlardan birini seçerek, hayat ve projelerini anlatan bir portfolyo tasarımı Seçilen mimarın projelerinin incelenmesi ve toplanması
10 Yapılan proje ve tasarımlar üzerine kritik verilecek, teknik çizimleri ve detay paftaları incelenmesi. Proje tasarımlarının teknik çizim ve detay paftalarının hazırlanması
11 Bilgisayar destekli A3 boyutlarında portfolyo tasarımı istenmesi. ( Final Ödevi) Final ödevine hazırlanılması
12 Bilgisayar destekli A3 boyutlarında portfolyo tasarım istenmesi. ( Final Ödevi) Final ödevine hazırlanılması
13 Yapılan portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi Portfolyo tasarımlarının görsellerinin ve çizimlerinin hazırlanılması.
14 Basılı ve dijital portfolyo sunumu. Öğrenci portfolyo sunumları ve sınıfta değerlendirilmesi Dijital portfolyoların hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293443 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Dört yıllık eğitim süresince yapılan çalışmaların imajlarını ve tanımlarını bir araya getirirken bu süreç boyunca tecrübe edilen yeteneklerin iyi bir değerlendirmesini yapma yetisini geliştirebilecektir.
2 1293444 Çalışmada ve bu çalışmanın sunumunda düşünce netliğini arayabilecektir
3 1293445 Projelerin organizasyonu, düzeltilmesi, basit ve net tanımlanması üzerine konsantre olabilecektir.
4 1293446 Grafik sunum da kompozisyon tekniklerini uygulayabilecektir.
5 1293447 Dijital ve elle yapılan sunum tekniklerinin kombinasyonunu kullanarak sayfa düzeni oluşturabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek