Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM406 Portfolyo Tasarımı 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrenciye sektöre hazırlamaktır. Kendisini karşısındaki kişi/kişilere doğru tanıtabilmesi, tasarımları üzerine konuşabilmesini, tasarımlarını doğru arşivleyebilmesini, etkili sunabilmesini sağlamaktır. Tasarımın izleyici tarafından algılanabilir, anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasında çok etkin bir rolü olan kişisel sunum konusu, detaylı olarak ele alınacaktır. Farklı ortam bilgileri, malzeme bilgileri, izleyici eğilimleri incelenecek; tasarımın sergilenebilmesi için en doğru ortam ve malzeme seçilerek, izleyiciyi yakalamak hedeflenecektir. Ayrıca kişisel portfolyo hazırlama üzerine proje çalışması yapılarak, bireysel tanıtım üzerine de yoğunlaşılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kaptan

Ön Koşul Dersleri

Mimari Fotoğrafçılık

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

2. Self Promotion Online (Ilise Bennun), 3. Designing Creative Portfolios (Gregg Berryman), 4. Portfolio Design (Harold Linton), 5. Graphic Design Presentations (Ed Marquand), 6. Digital Portfolio (Anne McKenna), 7. The Right Portfolio for The Right Job (Supon Phornirunlit), 8. Grafik Tasarım Dergileri, 9. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım (Tevfik Fikret Uçar), 10. İletişim ve Grafik Tasarım (Emre Becer),

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mimari temsil biçimleri ve portfolyo tasarım yöntemleri; model fotoğraTama teknikleri, sayfa biçimlendirme ve graVk tasarım yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk projeye giriş ve ders hakkında genel bilgi ve self promotion, portfolyo tasarımı, sanatçı kitabı vb. bireysel aktarım ürünleri üzerine seminer konusu portfolyo tasarımı, 1.pptx
2 İlk eskiz ve fikirlerin tartışılması ve geliştirilmesi portfolyo tasarımı, 2.pptx
3 Kişisel sunum dosyası (portfolyo) örneklerinin incelenmesi. portfolyo tasarımı, 3.pptx
4 Basılı ve dijital ortamda portfolyo hazırlamak için gerekli program bilgilerinin verilmesi. Photoshop, InDesign, Adobe Illustrator. portfolyo tasarımı, 4.pptx
5 Öğrencilerin kendilerine ait Portfolyo tasarımlarının değerlendirilmesi süreci portfolyo tasarımı, 5.pptx
6 Portfolyo tasarlama sürecine devam edilmekte ve değerlendirme yapılmaktadır. portfolyo tasarımı, 6.pptx
7 Bilgisayar ortamında tasarım süreci portfolyo tasarımı, 7.pptx
8 Bilgisayar ortamında tasarım süreci portfolyo tasarımı, 8.pptx
9 Portfolyo tasarlama sürecine devam edilmekte ve değerlendirme yapılmaktadır. portfolyo tasarımı, portfolyo tasarımı,
10 Projenin sonuçlandırılması portfolyo tasarımı, 10.pptx
11 Portfolyo tasarımı baskı öncesi sürecinin anlatılması portfolyo tasarımı, 11.pptx
12 Portfolyo tasarımı baskı öncesi sürecinin anlatılması portfolyo tasarımı, 12.pptx
13 Portfolyo tasarımı baskı sonrası sürecinin uygulanması. Renk, kağıt, baskı kalitesi ve çeşitleri. çiltleme vb. portfolyo tasarımı, 13.pptx
14 Dijital PORTFOLYO ve basılı portfolyoların yayınlanması ve sergilenmwesi süreci portfolyo tasarımı, 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286147 Bir kişi ya da kuruluş için doğru iletişim yaklaşımın sunum olarak geliştirebilmesi,
2 1286148 Belirli bir iş görüşmesi için tasarımların toplu sunum olarak bir araya getirilerek hazırlanması, arşivlenmesi,
3 1286149 Tasarımlardan oluşan portfolyonun sunulabilmesi için yaratıcı ve doğru çözümler üretilebilmesi,
4 1286150 Sektöre yönelik yaratıcı üretim süreci içerisinde tasarım yönetimi becerilerinin edinilmesi,
5 1286151 Sektöre yönelik yaratıcı üretim süreci içerisinde tasarım yönetimi becerilerinin edinilmesi,
6 1286152 Tasarımlarını aktarırken kişisel farkını ortaya koyabilmesi ve özgünlüğünü sergileyebilmesi
7 1286153 Ticari iletişim hakkında bilgi edinebilme
8 1286154 Kendini çalışmalarıyla ifade edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4