Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu ders ile çevresiyle etkileşimiyle yeni ve disiplinler arası ve multidisipliner bir kimlik kazanan görsel iletişim tasarımının vitrin, ürün standı, fuar stantları, sergileme çözümleri mekânsal kurumsal kimlik uygulamaları gibi özellikle mekânla anlam kazanan 3 boyutlu alanlarda deneyim ve yetkinlik kazandırılması, ayrıca öğrencilerin mesleki etkinlik alanlarının genişletmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kaptan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kolektif, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları (2010). Fuar Standı ve Sergileme Tasarımları, İstanbul 2) Retail Graphics (2007). JGA, Rockport pub., USA 3) Poulin, Richard. (2012). Graphic Design+Architecture, Rockport pub.,USA 4) Guan, Muzi., Zhou, Liying. (2011). Graphic Design in Architecture, Design Media Publishing 5) Hughes, Philiph. (2010). Exhibition Design, Laurence King Publishers, United Kingdom 6) İpek, Gülçin. (2002). Fuar Stand Tasarımı, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 7) Sohodol, Çisil., Göksel, Ahmet Bülent. (2005). Stratejik Fuar Yönetimi, İstanbul, Media Cat Yay. 8) Yu, Jasmin. (2011). Museum Display Design, Design Medya Pub.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, vitrin tasarımı ve grafikleri, ürün stand tasarımları, fuar standları ve grafikleri vb. çevresel grafik tasarım uygulamaları içermektedir. Öğrenciler, tek bir alanın yetkisinde olmayan bu çalışma konuları bağlamıyla birlikte değerlendirilmekte, edindikleri teorik, pratik ve yöntemsel bilgilerini karşılaştıkları yeni problem durumlarına uygulama yeterlilikleri kazanmaktadırlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 12 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 2 4 8
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel iletişim tasarımı etkinlik alanları ve sınırları üzerine tartışma. Çevresel grafik tasarım disiplini içerisinde stand tasarımı konusunun incelenmesi ve temel bilgilerin verilmesi. Literatür hazırlığı 1.pptx
2 Stand tasarımında kurumsal kimlik uygulamaları hakkında bilgilendirmeler ve analizler yapılması. Sunum hazırlığı 2.pptx
3 Stand tasarımı uygulama projesine başlanması. Araştırma, inceleme 3.pptx
4 Stand tasarımı uygulama projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme 4.pptx
5 Stand tasarımı uygulama projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme 5.pptx
6 Ürün stand tasarımı ve grafiklerinin örnek analizleri ve seçilen tasarım konuları üzerine değerlendirmeler. Araştırma, inceleme 6.pptx
7 Ürün stand tasarımı projesine devam edilmesi Araştırma, inceleme 7.pptx
8 Ürün stand tasarımı projesinin sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme 8 uygulama.pptx
9 Ara Sınav storage/app/public/skaptan/132551
9 uygulama.pptx
10 Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri içerisinde fuar stand tasarımlarının önemleri ve fonksiyonları üzerine değerlendirmeler ve örnek analizleri. Araştırma, inceleme 10 uygulama.pptx
11 Fuar stand tasarımı projesine başlanması. Araştırma, inceleme 11uygulama.pptx
12 Fuar stand tasarımı projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme 13 uygulama.pptx
13 Fuar stand tasarımı projesine devam edilmesi. Araştırma, inceleme 14 uygulama.pptx
14 Fuar stand tasarımı projesinin tamamlanması, sunum ve sergi hazırlığı. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297655 Multisipliner konulara ilgileri artar.
2 1297656 Genel tasarım uygulamalarının yanında yeni ve özel durumlara ilişkin problemlere yönelme cesareti ve çözüm üretebilme becerisi kazanırlar.
3 1297657 Çevresel grafik uygulamalarına yönelik çözümler üretebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek