Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG157 Mey I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Uşşak ve hüseyni makamlarının kavranması ve bu makamlara ait ezgilerin meyle seslendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜRK HALK MÜZİĞİ DERS NOTLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI, İSTANBUL, 1997-2002 TRT TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uşşak ve Hüseyni makamlarında yazılmış etütler ve Türkülerin seslendirilişi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 4 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uşşak Makamı dizisinde etüt uygulamaları safak_soktu_gine_sunam_uyanmaz.pdf
2 Uşşak Makamı dizisinde etüt uygulamaları yesil_ordek_gibi_daldim_gollere.pdf
3 Uşşak Makamı dizisinde etüt uygulamaları egin_dedikleri_kucuk_bir_sehir.pdf
4 Uşşak Makamı dizisinde Türkü seslendirmeleri _O_gresimleri_0318_1.jpg
5 Uşşak Makamı dizisinde Türkü seslendirmeleri erzurum_carsi_pazar.pdf
6 Uşşak Makamı dizisinde Türkü seslendirmeleri https://www.youtube.com/watch?v=Mhlo73AOyyA
7 Uşşak Makamı dizisinde Türkü seslendirmeleri https://www.youtube.com/watch?v=ERi5fLL2VK8
8 ARA SINAV
9 Hüseyni Makamı dizisinde etüt uygulamaları basina_dondugum_kurban_oldugum.pdf
10 Hüseyni Makamı dizisinde etüt uygulamaları ahu_gozlum_tut_elimden.pdf
11 Hüseyni Makamı dizisinde etüt uygulamaları Ağırlama.jpg
12 Hüseyni Makamı dizisinde etüt uygulamaları Ağırlama halay.jpg
13 Açış çalışmaları https://www.youtube.com/watch?v=xKuIyOTCY-w
14 Açış çalışmaları https://www.youtube.com/watch?v=WetF95RI5dk

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550135 Uşşak makamını kavrar ve etütleri çalgısıyla seslendirir.
2 1550136 Hüseyni makamını kavrar ve etütleri çalgısıyla seslendirir.
3 1550137 Uşşak ve Hüseyni makamlarındaki Türküleri çalgısıyla seslendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 2 4 2 2 4 2 3 3 1 1
2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 3 3 1 1
3 5 5 4 2 4 2 2 4 2 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek