Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG171 Ud I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çalgıyı geleneksel icra uslubu ve tekniğiyle öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serhat YENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili makamlardaki eserlerden oluşturulmuş ders notları. Mutlu Torun Ud Metodu “Gelenekle Geleceğe” Çağlar Matbaası, İstanbul 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Müziği nin en önemli sazlarından biri olan Ud u teknik özellikleriyle kavrayıp icra edebilme yeteneğini kazandırma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, önemi, izlenecek yöntemler, kurallar ve kullanılacak materyallerin tanıtımı. 1. Bölüm: Çalgının tanıtımı, tutuşu, pozisyon bilinci ve 1. pozisyon. Metodun tanıtımı . Ud’da akort ve düzen. İki dörtlük notlarda mızrap vuruşu.
2 2. Bölüm: Hüseyniaşiran, Acemaşiran, Rast, Dügah ve Kürdi perdeleriyle ilgili etütler (1- 18).
3 Çargah, Neva, Hüseyni ve Acem perdeleriyle ilgili etütler (19- 41).
4 1. ve 2. bölümün genel tekrarı (1- 41). 3. bölüm: Bir dörtlük not kullanımı ve ilgili etütler Gerdaniye ve Muhayyer perdeleriyle ve ilgili etütler (42- 55).
5 Hız terimleri ve nüans işaretleri ve ilgili etütler (56- 58). 3. bölümün genel tekrarı. (42- 58).
6 4. bölüm: Sekizlik not ve ilgili etütler (59- 72).
7 4. bölümün genel tekrarı (59- 72). 1. vize için zorunlu eserlerin çalışılması (46, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72).
8 Ara sınav.
9 5. Bölüm: Nimzirgüle ve Nimşehnaz perdeleri. Triole kavramı, Yegah perdesi ve ilgili etütler (73- 82).
10 Kabanimhisar, Kababuselik, Kabadügah ve Kabakürdi perdeleri ve ilgili etütler (83- 89).
11 Kabarast Nimhicaz, Eviç ve Segah perdeleri ile ilgili etütler (90- 94).
12 5. bölümün genel tekrarı (73- 94).
13 6. bölüm: Sesdaş (anarmonik) sesler. Irak, Eviç ve Nimhicaz perdeleri ve ilgili etütler (95- 97).
14 Kabanimhicaz, Nimzirgüle ve Kabanimzirgüle perdeleri ve ilgili etütler (98- 102).

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559560 Geleneksel icra üslubunu ve çalım tekniklerini kazanma
2 1559561 GTSM de edindiği kuramsal bilgileri uygulama sırasında değerlendirebilme.
3 1559562 Makamsal doğaçlama becerisi kazanabilme.
4 1559563 Edindiği bilgileri kişisel beceriyle birleştirerek kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2
2 5 5 4 4 4 2 4 5 3 3 2 2 2
3 5 4 2 2 4 2 2 5 3 3 2 2 2
4 4 4 4 3 5 2 5 5 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek