Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG150 Kaval II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

•Çalgı çalmayı öğretmek •Öğrenciyi müzik beceri ve bilgisiyle donatmak •Öğrencilerin nota okuma becerilerini geliştirmek •Öğrencilere müzikte kendilerini ifade olanağı sağlamak •Öğrencilerin çalgıyı çalma becerilerini geliştirmelerini sağlamak •Öğrencilerin nefeslerini doğru kullanmada yeterli hale gelmelerini sağlamak •Öğrencilere makam dizileri konusunda temel bilgileri vermeyi sağlamak. •Türk Halk Müziği hakkında temel bilgiyi kazandırmak •Öğrencilere çalgıyı tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Oğuz Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mahmut Karagenç ve Salih Sütoğlu Basılmamış Kaval Eğitim Metodu, Fedai Tekşahin "Dilsiz Kaval Metodu",CY Müzik Yayınları, İzmir, 2011. T.R.T. Türk Halk Müziği Repertuarı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

•Çalgıyı tutuş •Çalgıdan ses çıkarma •Makam dizileri ve etütler •Nefes egzersizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgı Eğitimi I genel tekrar
2 Hicaz dizisi eserleri icra çalışmaları
3 Hicaz dizisi eserleri icra çalışmaları
4 Hüseyni dizisi eserleri icra çalışmaları
5 Vibrasyon çalışmaları
6 Kürdi dizisi eserleri icra çalışmaları
7 Ara Sınav
8 Kürdi dizisi eserleri icra çalışmaları
9 Ussak dizisi eserleri icra çalışmaları
10 Makam-Ayak kavramları
11 Makam-Ayak kavramları
12 Çalgı Eğitimi I ve II Genel tekrar
13 Çalgı Eğitimi I ve II Genel tekrar
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550587 Çalgıyı çalma beceri ve bilgisine sahip olmak
2 1550588 Nota okumayı etkin bir şekiilde yapabilmek
3 1550589 Çalgıyı tüm özellikleri ile açıklayabilmek
4 1550590 Türk Halk Müziği hakkında bilgi ve bilince sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3
2 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek