Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG319 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama I 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Türk Sanat Müziği teorisi ve kavramlarını anlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basılmamış ders notları-Basılmamış repertuar kitabı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Sanat Müziği repertuarı eserlerini icra yeteneği kazanma ve Türk Sanat Müziğinde sürdürülebilirlik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mahur makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Mahur makamından diğer makamlara geçki çalışması.
2 Nikriz makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Nikriz makamından diğer makamlara geçki çalışması.
3 Zavil makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Zavil makamından diğer makamlara geçki çalışması.
4 Acemaşiran makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Acemaşiran makamından diğer makamlara geçki çalışması
5 Acemkurdi makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Acemkurdi makamından diğer makamlara geçki çalışması.
6 Sultaniyegah makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Sultaniyegah makamından diğer makamlara geçki çalışması.
7 Ferahfeza makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Ferahfeza makamından diğer makamlara geçki çalışması.
8 Nihavend makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Nihavend makamından diğer makamlara geçki çalışması.
9 Ara sınav.
10 Neveser makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Neveser makamından diğer makamlara geçki çalışması.
11 Şedaraban makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Şedaraban makamından diğer makamlara geçki çalışması.
12 Hicazkar makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Hicazkar makamından diğer makamlara geçki çalışması.
13 Kürdilihicazkar makamının anlatımı, Eserlerin toplu şekilde icrası ve Kürdilihicazkar makamından diğer makamlara geçki çalışması.
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550857 Geleneksel Türk Sanat Müziği hakkında kurumsal bilgileri öğrenebilme,
2 1550858 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Sanat Müziği makamlarının birbirleriyle olan geçkilerini öğrenmek,
3 1550859 Müzikle ilgili unsurları kavramlaştırma tanımlama ve sınıflama becerisi,
4 1550860 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi müzik öğretiminde kullanabilme,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4
2 4 4 3 3
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek