Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG345 Kanun V 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki makam bilgisini geliştirerek, makamsal geçkiler yapabilme becerisi oluşturma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanun metodu- Beste Aydın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması, yakın geçki çalışmaları ve çalgısal repertuvar oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması ile ilgili çalışmalar Nikriz Peşrev / Kemal Batanay Nikriz Saz Semai / Refik Fersan IMG_3599.jpg
IMG_3600.jpg
2 Nikriz Saz Semai / Refik Fersan Nikriz Oyun havası / Hasan Soysal IMG_3601.jpg
3 Zavil Peşrev / Zeki Mehmed Ağa Zavil Saz Semai / Arif Ağa Zavil Zeybek / Zeki Duygulu IMG_3603.jpg
IMG_3604.jpg
IMG_3605.jpg
4 Acem Aşiran Peşrev / Neyzen Salih Dede Acem Aşiran Saz Semai / Mısırlı İbrahim Efendi Canan Okuyor Aşkın İlahi Sesedir Bu / Acem Aşiran Şarkı / Ali Rıza Avni IMG_3606.jpg
IMG_3607.jpg
5 Acem Kürdi Saz Semai / İsmail Hakkı Bey Acem Kürdi Saz Semai / Muzaffer İlkar IMG_3608.jpg
IMG_3609.jpg
6 Ferahfeza Peşrev / Muallim İsmail Hakkı Bey Ferahfeza Saz Semai / Tanburi Cemil Bey IMG_3610.jpg
IMG_3611.jpg
IMG_3612.jpg
IMG_3613.jpg
7 Sultaniyegah Peşrev / Kanuni Hacı Arif Bey Sultaniyegah Sirto / Sadi Işılay IMG_3614.jpg
IMG_3615.jpg
IMG_3616.jpg
IMG_3617.jpg
8 Sultaniyegah Sirto / Refik Fersan Nihavend Peşrev / Osman Bey
9 Nihavend Saz Semai / Neyzen Tevfik Nihavend Saz Semai / Hasib Dede IMG_3618.jpg
IMG_3619.jpg
IMG_3620.jpg
10 Ara Sınav
11 Nihavend Saz Semai / Refik Fersan IMG_3621.jpg
12 Nihavend Saz Semai / Ömer Altuğ IMG_3623.jpg
IMG_3624.jpg
13 eveser Peşrev / Numan Ağa Neveser Saz Semai / Yusuf Paşa Neveser Zeybek IMG_3625.jpg
IMG_3626.jpg
IMG_3627.jpg
14 Final.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550756 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal eserlerin icra becerilerinin geliştirilmesi.
2 1550757  Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kanun icrasını sergileme becerisini kazanma.
3 1550758 Kanun çalgısı alanında edindiği bilgi ve becerisini çalgının öğretiminde de kullanabilme becerisi.
4 1550759 Kanun çalgısı hakkında ki yenilikleri ve sorunları takip edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 5
2 5
3 5 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek