Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG369 Tulum V 927003 3 5 6

Dersin Amacı

Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini uygulama. Aktarım olgusunu kavrama ve 3 ses aktarım yapabilme. Makam dizilerini 3 ses aktarımlı olarak iki oktavda kavrama ve çalgının zorluk düzeyine göre sıralama. Dinleyerek ve çalarak çalgı repertuvarı oluşturma.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk müziği geleneksel çalım teknikleri ders etütleri ile kurallı olarak ve eserler üzerinde uygulanacak. 4 ses aktarımla çalma becerisi edinilip geliştirilecek. Arşiv kayıtlarından oluşturulmuş örnek icralar dinlendikten sonra eser icrasına çalışılacak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mahur makamının anlatımı, Çifte Düyek Usulünün verilmesi ve bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
2 Mahur makamında etüd ve eserlerin okutulması
3 Nikriz makamının anlatımı,Çifte Düyek usulünün seslendirilmesi
4 Nikriz makamında etüd ve eserlerin seslendirilmesi
5 Zavil makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Fahte usulünde etüdlerin seslendirilmesi
6 Zavil makamında etüd ve eserlerin seslendirilmesi
7 GENEL TEKRAR
8 ARA SINAV
9 Acemaşiran makamının anlatımı, bunlarla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Çember usulünde etüdlerin seslendirilmesi
10 Acemaşiran makamında etüd ve eserlerin okutulması
11 Acemkürdi makamının anlatımı, bunlarla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
12 Mahur makamının anlatımı, Çifte Düyek Usulünün verilmesi ve bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
13 Makam Tekrarı
14 Müfredat dahilinde makamsal geçkiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550817 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1550818 Aktarım olgusunu kavrama ve 4 ses aktarımla çalabilme
3 1550819 Geleneksel çalım tekniklerini etütlerle pekiştirme
4 1550820 Makam dizilerini 4 ses aktarımlı olarak iki oktavda kavrama
5 1550821 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.