Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG379 Keman V 927003 3 5 6

Dersin Amacı

* Tarih boyunca Türk topraklarında icra edilmiş, gelenekteki Türk Müziği’ni öğrenmeleri, yerli ve milli benlik bilincine sahip olmaları, * Türk Müziği’ni dünyada tanıtmak için gerekli olan uluslararası müzik bilincine, bakış açısına, teknik yeterliliğe ve estetik anlayışa sahip olmaları, * Türk Müziği’ni dinleme bilincine sahip olmaları, bu bilinci kuşaklar arasında aktarabilmeleri, * Türk Müziği’nin üslup ve tavır özelliklerini gözeterek keman ile çalabilmek için gereken temel davranış ve becerileri kavramaları, * Türk Müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturması, bu dağarcığı keman ile çalabilmeleri, * Bireysel ve grup çalışmalarında kendi müziği olan Türk Müziği’ni çalarak kültür bilincine sahip olmaları, Türk Kültürünü kuşaklar arasında aktarmaları, Türklerin keman çalgısıyla ilgili tarihi bağlarını kavramaları, * Keman’ın yapım aşamalarını ve eğitim süresince gerekli olan teknik ekipmanları kavramaları, * Keman’ın ve yayın fiziksel özelliklerini kavramaları, * Keman çalmada uluslararası standartlarda sahip olunması gereken temel duruş ve tutuşları kavramaları, * Kemanda, uluslararası standartlarda sahip olunması gereken yay tekniği ve kurallarını kavramaları, uygulamaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekliği olan sol el tekniğini kavramaları, sol el tekniğinin farklı coğrafyalarda, farklı müzik türlerinde, uluslararası standartlarda dahi kişiden kişiye farklılık ve esneklik gösterebildiğini bilmeleri, * Kemanda teknik çalışmalar kapsamında en önemli yeri teşkil eden gam çalışmalarını kavrayarak farklı makam düzenleri üzerinde uygulamaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekli olan süsleme tekniklerini kavramaları ve uygulamaları, * Türk Müziği’nde yüzyıllar boyunca kullanılmış ve kullanılmakta olan “meşk” öğretim yöntemini kavramaları, * Türk Müziği’ni üslup ve tavır özellikleri çerçevesinde icra edebilmek için gerekli olan müzikal dinamikler ve ifade unsurlarını kavrayarak müziği yorumlama bilincini kazanmaları olarak belirlenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Murat GÜREL, Basılmamış Keman Metodu. 2. Murat GÜREL, Basılmamış Ders Notları 3. Murat GÜREL, Doktora Tezi, NUBAR TEKYAY’IN KEMAN TAKSİMLERİNİN TAHLİLİ (2016)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamsal etütlerin çalınması, saz eseri formlarının icra edilmesi, çalgıda perde hakimiyetinin öğrenilmesi ve yay tekniğinin geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Udi Nevres - Hüzzam Saz Semaisi Nikolaki-Eviç Saz Semaisi Gam Çalışmaları 7 Arpej Çalışmaları 3 Kız neyi akord icra çalışması 4
2 Udi Nevres - Hüzzam Saz Semaisi Nikolaki-Eviç Saz Semaisi Tavır Alıştırmaları 10 Kız neyi akord icra çalışması 5 Pozisyon çalışmaları 1
3 Udi Nevres - Hüzzam Saz Semaisi Cemil Bey - Muhayyer Saz Semaisi Ton-Ajilite Alıştırmaları 5 Pozisyon çalışmaları 2
4 Cemil Bey - Muhayyer Saz Semaisi Sedat Öztoprak - Suzidil Saz Semaisi Taksim Çalışmaları 4 Pozisyon çalışmaları 3
5 Sedat Öztoprak - Suzidil Saz Semaisi C.Tanrıkorur - Nihavend Saz Mesaisi Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 7 Taksim Çalışmaları 5
6 C.Tanrıkorur - Nihavend Saz Semaisi Refik Fersan - Sultani Yegah Sirto Gam Çalışmaları 8 Taksim Çalışmaları 6 Dinleme Eğitimi 7 Süpürde akord icra çalışması
7 Refik Fersan - Sultani Yegah Sirto Cinuçen Tanrıkorur – Arazbar Buselik Saz Semaisi Süsleme Teknikleri ve İfade Unsurları Çalışmaları 7 Süpürde akord icra çalışması 1 Farklı icracılara ait tavır çalışmaları 1
8 Arasınav.
9 Refik Fersan - Sultani Yegah Sirto Cinuçen Tanrıkorur – Arazbar Buselik Saz Semaisi Sevcik Keman Metodu Çalışmaları 8 Süpürde akord icra çalışması 2
10 Cinuçen Tanrıkorur – Arazbar Buselik Saz Semaisi Şerif Muhittin Targan – Nihaved Etüt- Kanatlarım Olsa İdi Yay Tekniği Alıştırmaları 6
11 Cinuçen Tanrıkorur – Arazbar Buselik Saz Semaisi Şerif Muhittin Targan – Nihaved Etüt- Kanatlarım Olsa İdi Nikolaki-Eviç Saz Semaisi Pozisyon Çalışmaları 4
12 Nikolaki-Eviç Saz Semaisi Nihaved Etüt- Kanatlarım Olsa
13 Genel Tekrar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550767 Alıştırmaların farklı tempolarda çalınması ile çalgıda perde hakimiyetini geliştirebilme.
2 1550768 Saz eseri formlarını icrasını, usul özellikleri de göz önünde bulundurarak uygulayabilme.
3 1550769 Taksim formunda icralar yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5
3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek