Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG350 Kaval VI 927003 3 6 6

Dersin Amacı

Kavalda Bolu tavrının ve diğer yörelere ait ezgilerde uygulanmasının öğretilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bolu tavrının öğretilmesi
2 Kavalda Bolu tavrıyla ilgili egzersiz çalışmaları.
3 Kavalda Bolu tavrıyla ilgili egzersiz çalışmaları.
4 Kavalda Bolu tavrıyla ilgili egzersiz çalışmaları.
5 Kavalda Bolu tavrıyla ilgili egzersiz çalışmaları.
6 Kavalda Bolu tavrıyla ilgili egzersiz çalışmaları.
7 Kavalda Bolu tavrıyla ilgili egzersiz çalışmaları.
8 ARA SINAV
9 Bolu tavrının TRT repertuvarından Karadeniz Bölgesine ait seçilen örnek ezgiler üzerinde uygulanması.
10 Bolu tavrının TRT repertuvarından Karadeniz Bölgesine ait seçilen örnek ezgiler üzerinde uygulanması.
11 Bolu tavrının TRT repertuvarından Karadeniz Bölgesine ait seçilen örnek ezgiler üzerinde uygulanması.
12 Bolu tavrının TRT repertuvarından Karadeniz Bölgesine ait seçilen örnek ezgiler üzerinde uygulanması.
13 Bolu tavrının TRT repertuvarından Karadeniz Bölgesine ait seçilen örnek ezgiler üzerinde uygulanması.
14 Bolu tavrının TRT repertuvarından Karadeniz Bölgesine ait seçilen örnek ezgiler üzerinde uygulanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550898 Bolu tavrının çalım tekniğini öğrenir.
2 1550899 Bolu tavrını yöre ezgileri üzerinde uygular.
3 1550900 Çalgıya hakimiyeti artar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.