Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG403 Türk Halk Bilimi I 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; çağdaş halk tanımları çerçevesinde, halk biliminin kapsamını, temel kavramlarını ve ilkelerini tanımasını, halk biliminin geçmişteki ve günümüzdeki araştırma yöntemlerini kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Öcal Oğuz vd. (2004). Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay. Yardımcı Kitaplar: P. Naili Boratav (1984). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınları. Sedat Veyis Örnek (1977). Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. Özkul Çobanoğlu (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. Metin Ekici (2004). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayıncılık. J. Krohn-K. Krohn (2004). Halk Bilimi Yöntemi. Yayına Haz. Fikret Türkmen, Ankara: TDK Yayınları. Erman Artun (2005). Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geçmişte ve günümüzdeki halk tanımları. Halk bilimi terimi, tanımı ve kapsamı. İnceleme alanı, konusu ve genel özellikleri. Dünyada ve Türkiye’deki halk bilimi çalışmalarının tarihçesi. Halk biliminin kaynakları ve diğer bilim sallarıyla ilişkisi. Halk bilimi inceleme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında bilgilerin paylaşımı, dersin önemi, ders sonundaki kazanımların konuşulması.
2 Halk Nedir? Halk Bilgisi? Halk bilgisi ürünleri ve özellikleri https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=37&Sayfa=138
3 Halk Bilimi Nedir? İşlevi, Amacı ve Önemi. https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=96&Sayfa=264
4 Halk Bilimi Terimleri, Halk Bilimi Kaynakları. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/42.php
5 Halk Bilimi Çalışmalarının Tarihçesi, Dünyada Halk Bilimi Çalışmaları http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/mehmet_yardimci_halkbilimi.pdf
6 Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmaları. https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=99&Sayfa=38
7 Halk biliminin kapsamı, konusu, amacı ve özellikleri https://www.turkedebiyati.org/folklor.html
8 Ara sınav
9 Pratisyen bir halk bilincinin sahip olması gereken entelektüel araç ve gereçler http://halkbilimifolklor.blogspot.com/2013/10/pretisyen-bir-halkbilimcinin-sahip.html
10 Derleme ve Planlanması https://muharremkayamsgsu.tr.gg/Halk-Bilimi-I.htm
11 Derleme ve Planlanması https://muharremkayamsgsu.tr.gg/Halk-Bilimi-I.htm
12 Alana Çıkmadan Önce Yapılması gereken hazırlıklar https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=1&Sayfa=26
13 Alanda Kullanılan Derleme yöntemleri https://www.turkedebiyati.org/folklor-alan-arastirmasi-ve-derleme-nedir/
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551119 Halk bilimi hakkında hazırlanmış temel kaynakları yazabilme.
2 1551120 Halk biliminin kapsamını kavrama.
3 1551121 Halk biliminin temel terim ve kavramlarını açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 2 4 1 4 3
2 5 5 4 3 1 3 3 2 1 4 3 3
3 5 5 4 3 1 3 3 2 1 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek