Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG441 Bağlama VII 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bağlama seslemede işe koşulacak farklı edim kalıpları oluşturma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Can KARAHAN

Ön Koşul Dersleri

Bağlama VI

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can KARAHAN, “Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem”, Okutman Yayıncılık, Şubat 2010, Ankara. Erol PARLAK, “Türkiye’de El ile (Şelpe) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Ankara. M. Ragıp GAZİMİHAL, “Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara. Ertuğrul BAYRAKTAR, ve ark., “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağlamada geleneksel sesleyiş tarlarında kullanılan edim tipleri; bağlama türevi çalgılarda (yakın veya uzak coğrafyalara dair) kullanılan edim tipleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sesleyiş bakımından İran Dutar’ı
2 Dutar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
3 Dutar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
4 Sesleyiş bakımından İran Setar’ı
5 Setar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
6 Setar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
7 Sesleyiş bakımından Azerbaycan ve İran Tar’ı
8 Tar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
9 Tar seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
10 Ara Sınav
11 Sesleyiş bakımından İran Tanbur’u
12 Tanbur seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
13 Tanbur seslemede kullanılan edimlerin bağlama bağlamlı değerlendirilmesi
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551003 Farklı kültürlere ilişkin bağlama türevi veya bağlama ile ilişkili çalgıları tanır.
2 1551004 Farklı kültürlere ilişkin bağlama türevi veya bağlama ile ilişkili usta çalgı sesleyicilerini tanır.
3 1551005 Bağlama seslemede işe koşulan ritmik kalıpları parmak edimleri bakımından değerlendirir.
4 1551006 Bağlama seslemede işe koşulan ritmik kalıpları tel kullanımı bakımından değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.