Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG469 Tulum VII 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; metoda bağlı olarak “Silifke-Azeri Tavrı” ve örnek ezgilerinin öğrenilmesine katkıda bulunmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ahmet Tufan Güldaş, Bağlama Metodu, İZMİR 2000 ( Basılmamış yayın) 2.TRT Repertuarı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; metoda bağlı olarak “Silifke-Azeri Tavrı” ve örnek ezgilerinin öğrenilmesine katkıda bulunmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sultanıyegah makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin okutulması.Evsat usulünde etüdlerin seslendirilmesi
2 Ferahfeza makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
3 Ferahfeza makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
4 Neveser makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi.
5 Şedaraban makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
6 Hicazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
7 Kürdilihicazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
8 ARA SINAV
9 Segah makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
10 HüzzamHicazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
11 Müstear makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
12 Sazkar makamının anlatımı, bununla ilgili etüd ve eserlerin seslendirilmesi
13 Saba makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi
14 Bestenigar makamının anlatımı ve bu makamda etüd ve eserlerin seslendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551072 Türk müziği geleneksel çalım tekniklerini kurallaştırarak kavrama
2 1551073 1 ses aktarımla çalabilme
3 1551074 Geleneksel çalım tekniklerini etütlerle pekiştirme
4 1551075 Makam dizilerini çalgının zorluk derecesine göre sıralama
5 1551076 Kurulan makamsal sıraya göre çalgı repertuvarı oluşturma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.