Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG430 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Müzik alanındaki bilimsel bir araştırmanın temel kurallarını ve içeriklerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. M. Özgü BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARAHASANOĞLU, Songül ve YAVUZ, Damla (2015) Müzikte Araştırma Yöntemleri - İTÜ TMDK Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik alanında bilimsel bir araştırmada dikkat edilecek hususlar hakkında temel bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 70
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
44 Makale Yazma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 1 6
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırmanın Temelleri: Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
2 Literatür taraması
3 Müzik Arşivleri
4 Alan Araştırması
5 Araştırmayı Yazıya Dönüştürmek
6 Farklı Yazı Türleri
7 Arasınav
8 Makale İnceleme 1
9 Makale İnceleme 2
10 Makale İnceleme 3
11 Bildiri Sunumu ve değerlendirme 1. grup
12 Bildiri Sunumu ve değerlendirme 2. grup
13 Bildiri Sunumu ve değerlendirme 3. grup
14 Final Sınavı: Makale teslim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551247 Araştırmanın temelleri ile ilgili bilgi verir.
2 1551248 Müzik araştırmalarını ve arşivlerini tanır.
3 1551249 Araştırmayı yazıya dönüştürme yönemlerini anlatır.
4 1551250 Müzik alanında yazılan makaleleri müzik araştırmaları perspektifinden inceler.
5 1551251 Müzik alanında kısa bildiri hazırlar ve sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 5
2 1 4 5 4 5 5
3 1 5 5
4 1 3 5 3 5 5
5 2 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek