Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG446 Kanun VIII 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki makam bilgisini geliştirerek, makamsal geçkiler yapabilme becerisini, taksim yeteneğini ve çalgısal repertuvar becerisini geliştirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çalgısal ve sözel repertuvar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eserlerin bir tam dörtlü aşağıdan çalınması, köprüsel geçki çalışmaları, taksim ve çalgısal repertuvarını geliştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 14 4 56
5 Derse Katılım 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dügah Peşrev / Neyzen Yusuf Paşa Dügah Saz Semai / Neyzen Yusuf Paşa
2 Bestenigar Peşrev / Numan Ağa Bestenigar Saz Semai / Tanburi Cemil Bey
3 Şevkefza Peşrev / Tanburi Numan Ağa Şevkefza Saz Semai / Said Dede
4 Ferahnak Peşrev / Tanburi Zeki Mehmed Ağa Ferahnak Saz Semai / Kemani Ali Ağa Ferahnak Saz Semai / Fahri Kopuz
5 Evcara Peşrev / Dilhayat Kalfa Evcara Saz Semai / Dilhayat Kalfa Evcara Saz Semai / Musahib Abdi Bey
6 Beyati Araban Peşrev / Ulvi Erguner Beyati Araban Saz Semai / Rauf Yekta Beyati Araban Methal / Hasan Soysal
7 Hüseyni Aşiran Peşrev / Kemani Aleksan Hüseyni Aşiran Saz Semai / Şerif İçli Hüseyni Aşiran Saz Semai / Şerif İçli Hüseyni Aşiran Saz Semai / Kemani Ale
8 Suzidilara Peşrev / III. Selim Suzidilara Saz Semai / Tanburi Cemil Bey
9 Arazbar Buselik Saz Semai / Refik Fersan
10 Ara sınav.
11 Arazbar Buselik Saz Semai / Refik Fersan
12 Kürdilihicazkar Saz Semaisi/ Göksel Baktagir..
13 Kürdilihicazkar Longa / Haydar Tatlıyay
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551154 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal eserlerin icra becerilerinin geliştirilmesi.
2 1551155 Mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kanun icrasını sergileme becerisini kazanma.
3 1551156 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve kanun çalgısı hakkında edindiği bilgileri uygulama esnasında değerlendirerek, gelecek nesillere doğru aktarılması bilinci ve becerisi.
4 1551157 Kanun çalgısı alanında edindiği bilgi ve becerisini çalgının öğretiminde de kullanabilme becerisi.
5 1551158 Kanun çalgısı hakkında ki yenilikleri ve sorunları takip edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 5 4 4 4
3 3 4 4 5
4 4
5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek