Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG448 Karadeniz Kemençe VIII 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Kemençe çalgısının metodik ve geleneksel yaklaşım yöntemleri kullanılarak öğretilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemençe Ders Notları 4 TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamlarla ilgili eserler çalınarak, makamsal geçki olgusunun teorik ve pratik uygulamalarının aktarılması, taksim çalışmaları ile tavır özelliklerinin pekiştirilmesi, toplu icra olgusunun yerleşmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcara makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları
2 Evcara makamında eserler çalma, tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmalar
3 Ferahnak makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
4 Ferahnak makamında eserler çalma, toplu icra uygulamaları
5 Taksim ve geçki çalışmaları
6 Suzidil makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
7 Suzidil makamında eserler çalma, tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmalar
8 Ara Sınav
9 Hisarbuselik makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, toplu icra uygulamaları
10 Hisarbuselik makamında eserler çalma, toplu icra uygulamaları
11 Toplu icra uygulamaları
12 Toplu icra uygulamaları
13 Arazbarbuselik makamı dizisini çalışma, makam özelliklerini anlama, ilgili makamda eserler çalma, geçki çalışmaları
14 Arazbarbuselik makamında eserler çalma, tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551164 İlgili makamdaki eserlerin icrasını yapabilme
2 1551165 Taksim, transpoze olgularını uygulayabilme
3 1551166 Makamsal geçki olgusunu kavrayıp uygulayabilme
4 1551167 Tavır ve üslup oluşturmaya yönelik çalışmaları uygulayabilme
5 1551168 Toplu icra olgusuna uygun becerileri kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.