Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY305 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimi, tanımı ve tarihçesi, ilkeleri, çalışma sistemi; sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi; kalite güvencesi, kalite kontrolü, ve sağlık hizmetlerine uyarlanmasına ilişkin temel teorik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme, Doç.Dr.Sıdıka Kaya, Pelikan Yayınları, 2005. Toplam Kalite Yönetimi, Yrd.Doç.Dr. Said Kıngır, Nobel Yayınevi, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında kalite nedir? kalitenin tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetiminin planlanması: strateji, misyon, vizyon ve değerler, mükemmellik, kıyaslama, ekip çalışması, kaliteye ilişkin performansların ölçümü, sıfır hataya ulaşmaya yönelme, yetki sorumluluk denkliği, eğitim faaliyetlerine önem verilmesi, müşteri merkezlilik, iletişim sağlanması, sürekli iyileştirme, üst kademe yönetiminin liderliği ve katılımı, girdi sağlayan müşteri işletmelerle ilişkiler, organizasyon yapısında katılımcılık, süreç odaklılık, toplam kalite yönetiminde kontrol: kalite güvence sistemi, kalite sistem dokümantasyonu anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
5 Derse Katılım 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 3 21
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler, Kalite ile ilgili kavramlar 1. Hafta.pptx
2 Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı ile ilişkili kavramlar KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 2.pptx
3 Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirmenin tarihçesi, kalite düşünürleri KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 3.pptx
4 Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme ve Toplam Kalite Yönetimi KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 4.pptx
5 Sürekli Kalite İyileştirmenin Özellikleri KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 5.pptx
6 Kalite İyileştirme Proje Modelleri Stratejik Kalite Yönetimi KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 6.pptx
7 Sürekli Kalite İyileştirmenin Başarısını Etkileyen Faktörler KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 7.pptx
8 Vize Sınavı
9 Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Kalitesinin Ölçülmesi KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 8.pptx
10 Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 9-10.pptx
11 Hasta ve Çalışan Güvenliği KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 9-10.pptx
12 Sağlık Bakanlığı Kalite Standart Örnekleri KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 12.pptx
13 Sağlık Bakanlığı Kalite Standart Örnekleri KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 13.pptx
14 Genel Tekrar KALİTE YÖNETİMİ HAFTA 14.pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233483 Öğrenci kaliteyi tanımlayarak, tarihsel gelişimini yorumlar.
2 1233484 Sağlık kurumlarında kalite uygulamalarını karşılaştırır.
3 1233485 Sağlık kurumlarındaki birimlerin ve çeşitli kademede yer alanların kalite sorumluluklarını sıralar.
4 1233486 Sağlık kurumlarında kalite uygulamalarının yerleşmesi için yapılacak uygulamaları açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3
2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek