Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY303 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Finansal yönetim ile ilgili kavramları, sağlık kurumlarında finansal yönetimin gelişmesine etki eden faktörleri ve sağlık kurumlarının varlık ve kaynaklarındaki unsurların yönetimi ile ile ilgili temel bilgileri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Prof. Dr. Kamil Büyükmirza, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Maliyet Analizi, İsmail Ağırbaş, Siyasal Kitabevi, Ankara , 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, temel finansal kavramlar, finansal matematik, sağlık ve finansal çevre, finansman fonksiyonunun ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçların tanımı, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal organizasyonların tanımı, finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, sağlık kurumlarında finansal planlama, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları, finansal raporlar anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 14 2 28
54 Ev Ödevi 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetime Giriş 1. hafta.pdf
2 Finansal Tablolar Finansal Tablo Türleri Finansal Yönetimin Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi 2. hafta.pdf
3 Sağlık Kurumlarında Finansal Analiz Finansal Analiz Türleri 3. hafta.pdf
4 Finansal Tablo Analiz Teknikleri 4. hafta.pdf
5 Sağlık Kurumlarında Finansal Planlama Planlama ve Bütçeleme 5. hafta.pdf
6 Sağlık Kurumlarında Finansal Planlama Döner Sermaye işletmeleri, özel Sağlık Kurumları İşletme Bütçesi 11823,saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadro-standartlari-ile-calisma-usul-ve-pdf.pdf
11825,ek-i-baskan-ve-baskan-yardimcilarinin-illere-ve-hizmet-alanlarina-gore-dpdf.pdf
7 Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütlenme Sağlık Bakanlığında Finansal Örgütlenme 7. hafta.pdf
8 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarında Finansal Örgütlenme Üniversiteler ve Bağlı Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütsel 8.hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Sağlık Kurumlarında Dönen Varlıkların Yönetimi Paranın Zaman Değeri Sağlık Kurumlarında İşletme Sermayesi Yönetimi 10. hafta.pdf
11 Sağlık Kurumlarında Hazır Değerler ve Nakit Yönetimi Sağlık Kurumlarında Alacakların Yönetimi Sağlık Kurumlarında Stokların Yönetimi 11. hafta.pdf
12 Sağlık Kurumlarında Duran Varlıkların YönetimiI 12. hafta.pdf
13 Sağlık Kurumlarında Duran Varlıkların YönetimiII 13. hafta.pdf
14 Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi 14. hafta.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275400 Öğrenci finansal yönetim süreçlerini açıklayabilecektir.
2 1275401 Öğrenci finansal yönetimin tanımını yapar.
3 1275402 Öğrenci finansal oranları ve fon akım tablosunu tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek