Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY307 Sağlık Ekonomisi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin temel amacı ekonomi biliminin temel kuralı çerçevesinde, kıt olan sağlık sektörü kaynaklarının hangi sağlık hizmetinin ne miktarda, kim tarafından, nasıl ve kimin için üretilmesi gerektiği gibi sorulara yanıt arayan sağlık ekonomisi konularını detaylı bir şekilde incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman, C.S. (Ed.). (2014). HTA 101 Introduction to health technology assesment. Bethesda, MY: National Library of Medicine 2. Phillips , C.J. (2005). Health economics- An introduction for health professionals. Swansea: Blackwell Publishing 3. Tokat M. (1994). Sağlık Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Yayın No:403. 4. Çalışkan Z. (2008). Referans Fiyat ve İlaç Piyasası. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, C.11, S.1, s.49-75. 5. Tatar, M., & Wertheimer, A.I. (2010). Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi- İlaç geri ödeme kararları için bir model önerisi. Ankara: MN Medikal & Nobel Basım Yayın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sağlık sektörünün ekonomideki yeri, sağlık ekonomisi sistemi ve analizi, sağlık ekonomisinin tanımı ve gelişimi,sağlık harcamaları ve finansmanı, sağlık piyasası, sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, ekonomik analizler, sağlık sonuçları için gösterge ve ölçekler yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 1 1
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EKONOMİ/SAĞLIK EKONOMİSİ VE TEMEL KAVRAMLAR
2 Sağlık Piyasası
3 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
5 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
6 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
7 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
8 Vize Sınavı
9 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
10 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri
11 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Sağlık Sonuçlarını Ölçme
12 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Sağlık Sonuçlarını Ölçme
13 SAĞLIK EKONOMİSİNE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER: SAĞLIK HARCAMALARI
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234163 Sağlık ekonomisi kavramlarını bilir
2 1234164 Sağlık piyasasının özelliklerini bilir
3 1234165 Sağlık Teknoloji Değerlendirmesi kavramlarını bilir
4 1234166 Sağlık sistemi girdi ve çıktılarının değerlendirmesini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek