Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY309 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Ders pazarlama ve sağlık hizmetlerinde pazarlama hakkında temel bilgileri vermeyi ve alanla ilgili düşündürmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karafakioğlu, M. (1998), Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul. Tengilimoğlu, Dilaver (2012), Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okumalar ve tartışmalar ve aynı zamanda karşılaştırmalı konular, alternatif yaklaşımlar ve önemli bakış açılarıyla birlikte pazarlama düşüncesinin ve teorisinin tarihsel gelişimini inceler. Ayrıca ders öğrencilere uluslararası, çok uluslu ve global perspektiflerden bakarak bir pazarlama planlaması ve stratejisi anlayışı kazandırır. Hizmetin tanımı, ulaşılabilirlik ve elde edilebilirlik, hizmetlerde kullanım süreci ve faktörler, fiyat belirleme, arz ve talep belirleme, ürün tanıtımı ve kalitenin artırılması, sağlık kurumunun topluma tanıtılması, pazarlama süreçleri ve yöntemleri, sağlık kurumlarında yeni pazarlama yaklaşımları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamada Temel Kavramlar 1. hafta.pdf
2 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama 2. hafta.pdf
3 Pazarlama Planlaması 3. hafta.pdf
4 Hizmetlerin Özellikleri 4. hafta.pdf
5 Tüketici Davranışları 5. hafta.pdf
6 Araştırma ve Bilgi Sistemi 6. hafta.pdf
7 Pazarlama Karması 7. hafta.pdf
8 Ürün ve Ürün Geliştirme Stratejileri 8. hafta.pdf
9 Vize
10 Dağıtım ve Dağıtım Kanalları 10. hafta.pdf
11 Fiyatlandırma 11. hafta.pdf
12 Tutundurma Politikaları-I 12. hafta.pdf
13 Tutundurma Politikaları-II 13. hafta.pdf
14 Kurum İmajı Kaynak 14. hafta.pdf
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283601 Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama anlayışı, sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, pazarlama araştırması, sağlık hizmetlerinde pazarlama karması, sosyal pazarlama hakkına bilgi edinme.
2 1283602 Sağlık işletmelerinde pazarlama ile ilgili edindiği bilgileri ilgili yerlerde uygulamaya geçirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek