Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY315 Ticari İşletme Hukuku 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Ticari işletmelerle ilgili yasal düzenlemelerin temel hükümlerini öğrenip, hukuksal düzeyde belirli bir birikim sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polat TUNÇER, Ticaret Hukuku, Ankara, Adalet Yay., 2014,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ticaret hukuku kavramı ve sistemi, Ticari işletmenin unsurları, Ticari işletme çeşitleri Ticari işletmenin devri, Ticari işletmenin rehni, Ticari işler, Ticari hükümler, Ticari davalar, Tacir sıfatının kazanılması, Tacir olmanın hukuki sonuçları, Ticaret sicili, Ticaret unvanı, Cari hesap Ticari defterler, Bağımlı tacir yardımcıları, Bağımsız tacir yardımcıları, Marka, Haksız rekabet, Şirketler hukuku, Kıymetli evrak hukuku,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret hukuku kavramı ve sistemi, Ticari işletmenin unsurları, çeşitleri ve devri, Ticari işletmenin rehni, Ticari işler ve hükümler, Ticari davalar, Tacir sıfatının kazanılması, Tacir olmanın hukuki sonuçları, Ticaret sicili ve unvanı, Cari hesap ve Ticari defterler, Bağımlı tacir yardımcıları, Bağımsız tacir yardımcıları, Marka, Haksız rekabet, Şirketler hukuku, Kıymetli evrak hukuku, Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297703 Ticaret hukuku kavramı ve sistemini anlatabilir. Ticari işletmenin unsurlarını ve çeşitlerini sayabilir. Ticari işletmenin rehnini ve devrini anlatabilir. Ticari işler ve ticari hükümleri açıklayabilir. Ticari davaları anlatabilir. Tacir ve Ticaret siciliyle ilgili bilgi verebilir. Cari hesabı anlatabilir. Ticari defterleri sayabilir. Bağımlı ve Bağımsız tacir yardımcılarıyla ilgili bilgi verebilir. Markanın hukuki boyutunu anlatabilir. Haksız rekabeti açıklayabilir. Şirketler hukukuyla ilgili temel bilgileri verebilir. Kıymetli evrak hukukuyla ilgili temel bilgileri açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek