Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY302 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Girişimcilik süreci ve çevre ile etkileşim, birey olarak girişimci, işletme kurma süreci, kurumsal girişimci, yenilik ve sağlık kurumlarında yenilikçilik konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MÜFTÜOĞLU, T., ve DURUKAN, T., (2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, Ankara. ARIKAN S., (2004) Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, Ankara. DRUCKER, P., (2017), İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve İlkeler, (Çev.İlker Gülfidan), Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul. MARANGOZ, M. (2013), Girişimcilik, 2. Baskı. Beta Basım, İstanbul. KARAKAŞ, A.F., YILDIRIM, Y.T., YELKİKALAN, N. (Ed.), ALTUN, M., KELEŞ TAYŞİR, N., PAZARCIK, Y., ENGİNKAYA, E., YILMAZ, B.B., ERKAN, G., YELKENCİ, B., AYDIN, E. (2013). Girişimcilik. 1. Baskı, Beta Basım. İstanbul. AKSAY, K., ORHAN, F., (2013), “Hastanelerde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3):10-23. ÇELİK, A., AKGEMCİ, T., (2007), Girişimcilik Kültürü ve Kobi’ler, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. ÖKEM, Z.G., (2011), Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon, TÜSİAD Yayını, Yayın No: TÜSİAD-T/2011/02/511, İstanbul. SARGUTAN, A.E., (2005), "Sağlık Teknolojisi Yönetimi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1:115. PRICE, C.P., JOHN, A.ST., (2013), "Innovation in Healthcare.The Challenge for Laboratory Medicine", Clinica Chimica Acta 427:71.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimciliğin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, iç ve dış girişimcilik, girişim finansmanı, girişimci için sermaye edinme yolları, buluş, marka ve tasarımların korunması, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, Türkiye’de girişimciliğin genel profili ve değerlendirmesi, Türkiye sağlık sektörünün girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik öyküleri, sağlık sektöründe girişimcilikte örnek olay incelemeleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 1 13
19 Beyin Fırtınası 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik Kavramı, Temel Boyutları ve Tarihsel Gelişim Süreci Girişimcilik ve Yenilikçilik 1.Hafta.pptx
2 Yaratıcılık,Yenilikçilik ve Girişimcilik Girişimcilik ve Yenilikçilik 2.Hafta.pptx
3 İş Ahlakı, Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik Girişimcilik ve Yenilikçilik 3.Hafta.pptx
4 Sosyal Girişimcilik Girişimcilik ve Yenilikçilik 4.Hafta.pptx
5 Kadın Girişimciliği Girişimcilik ve Yenilikçilik 5.Hafta.pptx
6 Ev Eksenli Çalışma Girişimcilik ve Yenilikçilik 6.Hafta.pptx
7 İş Planı Hazırlama ve İş Kurma Girişimcilik ve Yenilikçilik 7.Hafta.pptx
8 Franchising (İmtiyaz) Girişimcilik ve Yenilikçilik 8.Hafta.pptx
9 ARA SINAV
10 Pazarlama Planı Girişimcilik ve Yenilikçilik 10.Hafta.pptx
11 Finansman Planı Girişimcilik ve Yenilikçilik 11.Hafta.pptx
12 Yeni Ekonomi ve Girişimcilik Girişimcilik ve Yenilikçilik 12.Hafta.pptx
13 Teknoparklar ve Girişimcilik Girişimcilik ve Yenilikçilik 13.Hafta.pptx
14 Nanoteknoloji ve Girişimcilik Girişimcilik ve Yenilikçilik 14.Hafta.pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233556 Girişimciliği anlayabilmek
2 1233557 Girişim finansmanı hakkında bilgi sahibi olmak
3 1233558 Girişimcilik ile yenilikçiliği bütünleştirebilmek
4 1233559 Sağlık sektöründe girişimciliğin yerini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3
2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3
3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek