Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY308 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Sağlık kurumlarında stratejik yönetim hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EREN, Erol, (2000), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Beta Yayıncılık DİNÇER Ömer, (1989), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. 5.Baskı, Beta Yayıncılık ÜLGEN, Hayri, MİRZE, Kadri (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4. Baskı, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme konuları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 3 39
18 Örnek Vaka İncelemesi 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Stratejik Yönetim
2 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar, Stratejik Yönetimin Evreleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci, Stratejik Analiz Evresi
3 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları, Stratejik Yönetim Evreleri, Stratejik Yönetim Yaklaşımları
4 Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi
5 Sağlık Kurumlarında İşletme Analizi
6 Sağlık Kurumlarında Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
7 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönlendirme
8 Ara Sınav
9 Sağlık Kurumlarında Temel Stratejiler ve Alt Grupları
10 Sağlık Kurumlarında Üst Yönetim Stratejileri, Kurumsal Stratejiler
11 Sağlık Kurumlarında Rekabet Stratejileri
12 Sağlık Kurumlarında İşlevsel Stratejiler: Bölümsel Stratejiler
13 Sağlık Kurumlarında Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
14 Sağlık Kurumlarında Stratejilerin Uygulanması
15 Sağlık Kurumlarında Stratejik Değerlendirme ve Kontrol
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1257288 Stratejik Yönetim kavramını anlar.
2 1257289 Stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlari bilir.
3 1257290 Stratejik Yönetim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
4 1257291 Stratejik yönetimin unsurlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
9 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
10 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.
11 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
12 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
13 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3
2 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3
3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3
4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek