Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY310 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Sağlık kuruluşlarının sundukları hizmetlerin niteliği ve niceliği yanında imajı da önemli bir konu haline gelmiştir. Kurumsal imajın oluşturulmasında ve toplum desteğinin sağlanmasında oynadığı rol nedeni ile sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilere verilen önem artmıştır.Bu dersin amacı sağlık yönetimi alanında halkla ilişkiler uygulamalarının nasıl kullanılabileceğinin gösterilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TENGİLİMOĞLU, Dilaver, (2001), Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler. Gazi Kitapevi KAZANCI, Metin, (1995), Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler. Turhan Kitapevi Canöz, K. (2010). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları. Palet Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkilerin tarihçesi ve amacı, halkla ilişkilerde hedef kitle, halkla ilişkilerin kullanıldığı alanlar, halkla ilişkiler faaliyetleri, sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin önemi ,sağlık kurumlarında imaj oluşturma, sağlık kurumlarında kriz yönetimi, sosyal sorumluluk, iç iletişim, medya faaliyetleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, sosyal medya

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla ilişkiler Nedir? 1. HAFTA.pdf
2 Halkla ilişkilerin Tarihçesi ve Amacı 2. HAFTA.pdf
3 Halkla İlişkilerde Hedef Kitle 3. HAFTA.pdf
4 Halkla İlişkilerin Kullanıldığı Alanlar 4. HAFTA.pdf
5 Halkla İlişkiler Faaliyetleri 5. HAFTA.pdf
6 Sağlık Kurumlarında Halkla ilişkilerin Önemi 6. HAFTA.pdf
7 Sağlık Kurumlarında İmaj oluşturma 7. HAFTA.pdf
8 ARA SINAV
9 Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi 9. HAFTA.pdf
10 Sağlık Kurumlarında Sosyal Sorumluluk 10. HAFTA.pdf
11 Sağlık Kurumlarında İç İletişim 11. HAFTA.pdf
12 Sağlık Kurumlarında Medya Faaliyetleri 12. HAFTA.pdf
13 Sağlık Kurumlarında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 13. HAFTA.pdf
14 Sağlık Kurumlarında Sosyal Medya 14. HAFTA.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258107 Halkla İlişkilerin fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme
2 1258108 Halkla İlişkilere yakın kavramları tanıma
3 1258109 İletişim, iç iletişim, medya yönetimi bilgelerine sahip olma
4 1258110 Yazılı ve görsel iç ve dış iletişim araçlarını tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek