Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY316 Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Hastalık ve ölüm nedenlerinin, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilmeleri için gerekli olan, hastalıkların uluslararası sınıflama tanımlamalarının ve de ICD-10 bazlı sınıflandırma kavramlarının öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BALCI, Ali Erkan; Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması, ICD KLİNİK KODLAMA (Basılmamış Ders Kitabı) Sağlık Bakanlığı, Hastalıklar ve Sağlık Problemlerinin Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırılması , Onuncu Yenilenme, 3Cilt, Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınıflandırmanın Gelişmesi, Yedinci ve Sekizinci Revizyonlar, Dokuzuncu Revizyon, Onuncu Revizyon, Afabetik Dizinin Kullanılması, Düzenlenme Biçimi, Hastalık İsminden Sonra Kullanılan Parantezler, Tanı Birliği ICD 8 ve 150 Başlıklı A Listesinin ICD 10 `daki Revizyonu, ICD 9 CM, ICD-10 un Hazırlanması, ICD-10 Sınıflama Yapısı, Özel Tabulasyon Listeleri Sınıflandırma Ailesi, Birinci Basamağın Uluslar arası Sınıflandırması, (ICPC-2-R), ICD-10 Uzmanlığa Dayanan Uyarlamalar, ICD-O (Onkoloji), ICD-DA Diş Hekimliği ve Stamoloji, ICD-NA (Noroloji) Hastalıkların Kodlanması, Doğru Kodlanan Veriler, Doğru Kodlanmış Veri Kullanıcıları, Kodlama Bilgileri, NOS ve NEC (BŞT ve BYS), Parantez, Köşeli Parantez, Başlıklarda VE Kullanımı,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıflandırma 1. HAFTA.pdf
2 ICD 8 Sınıflandırma Sistemi 2. HAFTA.pdf
3 ICD 8 ve 150 Başlıklı A Listesinin ICD 10 `daki Revizyonu, ICD 9 CM 3. HAFTA.pdf
4 ICD-10 un Yapısı 4. HAFTA.pdf
5 ICD-10 Sınıflama Yapısı, 5. HAFTA.pdf
6 Özel Tabulasyon Listeleri 6. HAFTA.pdf
7 Sınıflandırma Ailesi, 7. HAFTA.pdf
8 Hastalıkların Uluslararası İsim Listesi 8. HAFTA.pdf
9 Ara Sınav
10 ICD-10 un Kullanılması 10. HAFTA.pdf
11 Çift Kodlama Sistemi 11. HAFTA.pdf
12 ICD-10-AM, ICD-10-AM ın Tanımı, ICD-10-AM a Giriş, ICD-10-AM ın Geliştirilmesi, ICD-10-AM in Beş Cildinin İçerdiği Bilgiler, 12. HAFTA.pdf
13 ICD-10-AM de Hastalık Sınıflandırması (1. Ve 2. Cilt), ICD-10-AM de Hastalık Sınıflandırmasının Temel Yapısı ve İlkeleri, 1.Cilt- Hastalık Listesi, ICD-10-AM de Prosedür Sınıflandırması nın Temel Yapısı ve İlkeleri, 13. HAFTA.pdf
14 ICD-10-AM Kitabının Kullanımına İlişkin Bilgiler, Bölümlerde Standardın Numaralandırma Sistemi, Alfabetik Dizin, Alfabetik İşlem Dizininde Kullanılan Yazım Kuralları, Sıra, Blok Numaraları, Ana Terimler, Tanımlamalar, Kodu Atlayın, Eponimler, 14. HAFTA.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287392 ICD sınıflama sistemlerini tanımlamak, ICD 8, ICD 9, ICD - 10 çeşitlerini açıklamak
2 1287393 ICD-10 sınıflama yapısını, özel tabulasyon listelerini, sınıflandırma ailesini tanımlamak
3 1287394 ICD-10 uzmanlığa dayanan uyarlamalar, hastalıkları kodlama bilgileri düzeylerini tanımlamak.
4 1287395 Alfabetik İndeksin Düzenlenmesi, yapısı, temel kodlama tekniklerini tanımlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3
2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3
3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek