Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY318 Sağlık İletişimi 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Sağlık iletişimine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak. Farklı alanlardaki sağlık iletişimi uygulamalarını hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çınarlı, İ. (2008). Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Yayınları Okay, A. (2007). Sağlık İletişimi, İstanbul: MediaCat Yayınları. Tabak, R.S. 2003. Sağlık İletişimi. İstanbul.Literatür Yayıncılık. Thomas, R. K. (2006). Health communication. New York, NY, USA, Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık İletişimine Giriş, Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi, Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri, Sağlık İletişiminde Kurumsal İletişim, Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişim, Sağlık davranışı, Farklı Hasta Gruplarıyla İletişim, Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi , Medya ve Sağlık, Sağlık İletişimi Kampanyaları, Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular, Riskve Kriz İletişimi, Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular, Kurumsal Kimlik, İmaj, İtibar, Sağlık İletişimi ve sosyal medya

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık İletişimine Giriş 1.HAFTA SAĞLIK İLETİŞİMİ.pdf
2 Sağlık kurumlarında İletişim 2.HAFTASYSĞLKİLTŞM.pptx
3 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri 3.haftasağlıkiletişimi.pdf
4 Sağlık Kurumlarında Müşteri İletişimi 4.HAFTASYSĞLKİLTŞM.pptx
5 Sağlık Kurumlarında Müşteri İletişimi 5.HAFTASYSĞLKİLTŞM.pptx
6 Farklı Hasta Gruplarıyla İletişim 6.HAFTASYSĞLKİLTŞM.pptx
7 Sağlıkta Şiddet 7.HAFTASAĞLIKİLETİŞİMİMAKALE (1).pdf
8 VİZE
9 Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi 9.haftasağlık okuryazarlığı.pdf
10 Medya ve Sağlık, 10.haftasağlık kurumlarında medya kullanımı.pdf
11 Sağlık İletişimi Kampanyaları 11.haftasağlık iletişimi kampanyası.pdf
12 Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular, Riskve Kriz İletişimi 12.haftasağlıkta kriz iletişimi.pdf
13 Sağlık ve reklam 13.haftasağlıkve reklam.pdf
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288624 Sağlık iletişimi kavramı ve disiplinlerarası olarak sağlık iletişiminin önemini açıklayabilir.
2 1288625 Sağlık iletişiminin özellikleri, faaliyet alanlarını tanımlayabilir
3 1288626 Sağlık sorunlarının çözümünde Sağlık iletişiminin önemini belirtir.
4 1288627 Sağlık iletişimi kuram ve modellerini açıklayabilir
5 1288628 Sağlık iletişiminde kitle iletişim araçlarının etkilerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek