Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY403 Sağlık Politikası ve Planlaması 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Bu derste güncel yaklaşımlar çerçevesinde Türk Sağlık politikalarının analizi ve dünyadaki mevcut sağlık politikaları ve planlama yöntemleri ile sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tengilimoğlu, D. (2018). Sağlık Politikası, Nobel Yayınevi, 1. Baskı, Ankara. Ertürk Atabey, S., (2012) Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, Gazi Kitabevi, Ankara Öztek, Z. (2001) Sağlık Hizmetleri Planlamasının İlke ve Teknikleri, Sağlık Bakanlığı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili kavramlar ve modeller, Sağlık politikalarını etkileyen faktörler, Sağlık politikaları belirleme ve uygulama süreçleri, sağlık hizmetlerinde devletin rolü, Türk sağlık sistemi ve reformlar, planlama yöntemleri ve sağlık hizmetlerinde kapasite planlama konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Politikası ve Planlaması İle İlgili Temel Kavramlar Sağlık Politikası ve Planlaması 1. Hafta.pptx
2 Sağlık Politikası Belirleme Süreci ve Politikayı Belirleyen Aktörler Sağlık Politikası ve Planlaması 2. Hafta.pptx
3 Halk Sağlığı Politikaları, Sağlık Politikalarında Gündem Belirleme, Sağlık Politikalarında Gündem Belirleme Modelleri Sağlık Politikası ve Planlaması 3. Hafta.pptx
4 Çıkar Grupları ve Politika, Sağlık Politikası Analizi Sağlık Politikası ve Planlaması 4. Hafta.pptx
5 Politik Etik ve Sağlık Politikası, Sağlık Politikalarında İhtiyaç ve Talep Sağlık Politikası ve Planlaması 5. Hafta.pptx
6 Sağlık Politikasında Öncelik Belirleme ve Yaklaşımlar Sağlık Politikası ve Planlaması 6. Hafta.pptx
7 Küresel Sağlık Politikaları, Göç ve Sağlık Politikaları Sağlık Politikası ve Planlaması 7. Hafta.pptx
8 Ara Sınav
9 Türkiye’de Sağlık Politikaları ve Reformlar, Sağlık Politikasında Sağlık Ekonomisinin Yeri ve Önemi Sağlık Politikası ve Planlaması 9. Hafta.pptx
10 Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma Politikaları, İlaç ve Tıbbi Cihazı Politikaları Sağlık Politikası ve Planlaması 10. Hafta.pptx
11 Sağlık Politikalarının Piyasalaştırılması Sağlık Politikası ve Planlaması 11.Hafta.pptx
12 Sağlık Politikalarında Uluslararası Çevre Kuruluşların Etkisi Sağlık Politikası ve Planlaması 12.Hafta.pptx
13 Kanıta Dayalı Sağlık Politikaları, Küresel Yaşlanma ve Sağlık Politikaları Sağlık Politikası ve Planlaması 13.Hafta.pptx
14 Küresel Isınma ve Sağlık Politikaları Sağlık Politikası ve Planlaması 14. Hafta.pptx
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253210 Sağlık politikası ve planlaması kavramlarını bilir.
2 1253211 Sağlık politikalarında gündem belirleme hakkında bilgi sahibi olur.
3 1253212 Sağlık politikalarında öncelik belirleme sürecini öğrenir.
4 1253213 Sağlık politikalarına etki eden aktörler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 3 3
2 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 3 3
3 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 3 3
4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek