Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY415 Değişim Yönetimi 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Değişimin toplumsal, kültürel, örgütsel yönetim bakımından etkilerini ortaya koymak ve öğrencinin değişimin etkilerini yorumlayabilmesini ve anlayabilmesini sağlamaktır. Ayrıca değişime uyum sağlamanın ne denli önemli olduğunu kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Değişimle ilgili makalelerin araştırılıp okunması,

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polat TUNÇER, Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi, Ekin Yay., Bursa, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değişim yönetimi kavramı, Değişimin amaçları, türleri ve boyutları, Değişimin nedenleri ve değişim yöntemleri, Değişime direnme, Değişime direnmeyi önleyebilecek yöntemler, Değişimin örgütlerden neden olduğu sorunlar, Türkiye'de Merkezi ve yerel yönetimlerde değişim: Merkezi yönetim reform süreci, Yerel yönetimlerde reform süreci, Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve reform çalışmaları, Reform çalışmalarının başarısızlık nedenleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değişim yönetimi kavramı, Yok Yok
2 Değişimin amaçları,
3 Türleri ve boyutları,
4 Değişimin nedenleri
5 Değişim yöntemleri,
6 Değişime direnme,
7 Değişime direnmeyi önleyebilecek yöntemler,
8 Ara Sınav
9 Değişimin örgütlerden neden olduğu sorunlar,
10 Türkiye'de Merkezi ve yerel yönetimlerde değişim:
11 Merkezi yönetim reform süreci,
12 Yerel yönetimlerde reform süreci,
13 Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve reform çalışmaları,
14 Reform çalışmalarının başarısızlık nedenleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297694 Değişimin önemini kavrayabilir, Değişimin amaçlarını kavrayabilir, Değişimin türleri ve boyutlarıyla ilgili bilgi edinebilir, Değişimin nedenlerini anlayabilir, Değişimin Yöntemlerini sıralayabilir, Değişime direnmeyi ve onu önleyebilecek yöntemleri anlayıp sıralayabilir, Değişimin birey ve örgütsel düzeyde sonuçlarını açıklayabilir, Değişimin merkezi ve yerel düzeydeki gelişim süreçlerini açıklayabilir. Değişim ve AB arasındaki bağlantıyı ve önemi açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek