Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY408 Sağlık Turizmi 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Sağlık turizmi, sağlık turisti ve sağlık turizmi türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Turizmi- Dilaver Tengilimoğlu, Siyasal Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında sağlık kurumlarına gelen yerli ve yabancı hastaların tedavilerini gerçekleştirmek ve ülkemizin tarihi güzelliklerini yaşatmak amacıyla sağlık turizmi anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 8 2 16
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık turizmi, turizm içindeki yeri ve önemi Say 408 Sağlık Turizmi 1. hafta.pdf
2 Türkiye’de sağlık turizmi I Say 408 Sağlık Turizmi 2. hafta.pdf
3 Türkiye’de sağlık turizmi II Say 408 Sağlık Turizmi 3. hafta.pdf
4 Sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri I Say 408 Sağlık Turizmi 4. hafta.pdf
5 Sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri II Say 408 Sağlık Turizmi 5. hafta.pdf
6 Sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler I Say 408 Sağlık Turizmi 6. hafta.pdf
7 Sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler II Say 408 Sağlık Turizmi 7. hafta.pdf
8 Sağlık turizminde doğal koşullar Say 408 Sağlık Turizmi 8. hafta.pdf
9 Ara sınav
10 Sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler Say 408 Sağlık Turizmi 10. hafta.pdf
11 Sağlık turizmi organizasyonu Say 408 Sağlık Turizmi 11. hafta.pdf
12 Sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları Say 408 Sağlık Turizmi 12. hafta.pdf
13 Sağlık turizmi teşvikleri Say 408 Sağlık Turizmi 13. hafta.pdf
14 Sağlık turizminde yaşanan sorunlar Say 408 Sağlık Turizmi 14. hafta.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283806 Sağlık turizmi, sağlık turisti ve sağlık turizmi türleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1283807 Sağlık kurumlarına gelen yerli ve yabancı hastaların tedavilerini gerçekleştirmek ve ülkemizin tarihi güzelliklerini yaşatmak amacıyla sağlık turizmi anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek