Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY410 Akılcı İlaç Kullanımı 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Sağlık politikasının bir parçası olarak değerlendirilen akılcı ilaç kullanımını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Gülpembe OĞUZHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- http://www.akilciilac.gov.tr -http://www.akilciilac.gov.tr/wp-content/uploads/2013/05/birinci_basamakta_akilci_recete_yazimi.pdf -http://www.akilciilac.gov.tr/wp-content/uploads/2013/05/hekimlerin_akilci_ilac_kullanimina_bakisii.pdf -http://www.akilciilac.gov.tr/wp-content/uploads/2013/05/toplumun_akilci_ilac_kullanimina_bakisii.pdf-Tez çalışmaları - Akademik makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Akılcı ilaç kullanımı tanım ve tarihçesi -Akılcı İlaç Kullanımı ve Uluslar arası Örgütler -Akılcı olmayan ilaç kullanımın etkileri -Akılcı ilaç kullanımı ve uygulamalar -Akılcı ilaç kullanımı ve Türkiye

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 0 0
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlaç tanım ve sınıflandırmaları
2 ATC (Anatomik-Terapödik-Kimyasal) gruplandırması
3 İlacın sağlık harcamaları içindeki yeri
4 Akılcı ilaç kullanımı tanımı ve tarihçesi
5 Akılcı ilaç kullanımı ve uygulamalar
6 Toplumun akılcı ilaca bakışı
7 Hekimler ve akılcı ilaç kullanımı
8 Ara Sınav
9 Eczacılar ve akılcı ilaç kullanımı
10 Birinci basamakta akılcı reçete yazımı
11 Sigorta kurumları ve akılcı ilaç kullanımı
12 Akılcı ilaç kullanımı ve ülke örnekleri
13 Akılcı ilaç kullanımı ve Türkiye
14 Akılcı ilaç kullanımı ve sağlık sonuçları
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305799 Akılcı ilaç kullanımını tüm yönleri ile öğrenir
2 1305805 Akılcı ilaç kullanımı uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek