Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Tıbbi tanı ve tedavi sürecinde yer alan uygulamalarda sıklıkla kullanılan malzeme, cihaz ve sistemlere ilişkin temel bilgileri öğretmek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel tıbbi malzeme ve cihazları tanıyıp ne amaçla kullanıldığını açıklayabilecek,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Laboratuvar Malzeme ve Cihazları Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 1. hafta.pdf
2 Migroskop ve Migroskop türleri Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 2. hafta.pdf
3 İleri moleküler tanı, tetkik cihaz ve malzemeleri I Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 3. hafta.pdf
4 İleri moleküler tanı, tetkik cihaz ve malzemeleri II Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 4. hafta.pdf
5 Tıbbi görüntüleme cihazları I Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 5. hafta.pdf
6 Tıbbi görüntüleme cihazları II Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 6. hafta.pdf
7 Acil yardım ünitesi ve ambulans cihaz ve malzemeleri I Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 7. hafta.pdf
8 Acil yardım ünitesi ve ambulans cihaz ve malzemeleri II Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 8. hafta.pdf
9 Vize sınavı
10 Ameliyathane cihaz ve malzemeleri I Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 10. hafta.pdf
11 Ameliyathane Cihaz ve Malzemeleri II Say 414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 11. hafta.pdf
12 Sağlık bilişim sistemleri I TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ.pdf
13 Sağlık bilişim sistemleri II TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ.pdf
14 Tıbbi cihaz yönetimi I TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ.pdf
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283858 Tıbbi tanı ve tedavi sürecinde yer alan uygulamalarda sıklıkla kullanılan malzeme, cihaz ve sistemlere ilişkin temel bilgileri öğrenme.
2 1283859 Temel tıbbi malzeme ve cihazları tanıyıp ne amaçla kullanıldığını açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4
2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek